Έρευνα για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ στην Ελλάδα και τις ανάγκες πολιτικής μεταρρύθμισης

Έρευνα σχετικά με τις διακρίσεις κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην Ελλάδα και τις ανάγκες πολιτικής μεταρρύθμισης πραγματοποίησε το ΚΜΟΠ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου VoiceIt. Στόχος της έρευνας – βιβλιογραφικής και διαδικτυακής – είναι να προσδιορίσει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για τη διασφάλιση των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων, τη συχνότητα εμφάνισης περιστατικών διακρίσεων, τη διαφορά μεταξύ των …

Έρευνα για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ στην Ελλάδα και τις ανάγκες πολιτικής μεταρρύθμισης Read More »