Έρευνα με στόχο τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού παιδιών έως 6 ετών

Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι κοινωνικά ζητήματα, τα οποία επηρεάζουν καταλυτικά τον ψυχισμό των παιδιών ιδιαίτερα στις ευαίσθητες ηλικίες έως 6 ετών. Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σας προσκαλεί να λάβετε μέρος σε έρευνα, η οποία θα μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί …

Έρευνα με στόχο τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού παιδιών έως 6 ετών Read More »