Εγχειρίδιο για την αντιμετώπιση της βίας κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιών

Διαθέσιμο για επαγγελματίες εκπαίδευσης, υγείας, ΜΜΕ αλλά και το ευρύ κοινό είναι το εγχειρίδιο «Πώς να αποτρέψετε και να καταπολεμήσετε διάφορες μορφές βίας κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ και των μη συμμορφούμενων με το φύλο τους παιδιών». Στόχος του εγχειριδίου είναι να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση και μείωση των προκαταλήψεων, καθώς επίσης να ενισχύσει την προστασία από τη […]

Εγχειρίδιο για την αντιμετώπιση της βίας κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιών Read More »