Οι ηλικιωμένοι ως τοπικοί αφηγητές στον τουρισμό: Η εμπειρία των πιλοτικών δοκιμών

Πώς μπορεί η αφήγηση ιστοριών να συμβάλει στην κοινωνική ένταξη των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας; Και μπορούν πώς οι αφηγήσεις, οι αναμνήσεις και τα βιώματα απλών ανθρώπων να αξιοποιηθούν στον τουριστικό τομέα;   Η πρωτοβουλία «TSITour – Εκπαίδευση για την Κοινωνική Ένταξη στον Τουρισμό, συμπεριλαμβάνοντας τους ηλικιωμένους ως τοπικούς αφηγητές για την Τουριστική Βιομηχανία», στην οποία […]

Οι ηλικιωμένοι ως τοπικοί αφηγητές στον τουρισμό: Η εμπειρία των πιλοτικών δοκιμών Read More »