Δωρεάν σεμινάριο για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού παιδιών προσχολικής ηλικίας

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας διοργανώνει την Τετάρτη 30 Μαρτίου και ώρα 15:00 – 16:30 δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα την «Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού παιδιών προσχολικής ηλικίας». Στόχος του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους επαγγελματίες να αναγνωρίζουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών από μειονοτικά/δυσμενή περιβάλλοντα και να συμβάλλουν στην ένταξή τους στο […]

Δωρεάν σεμινάριο για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού παιδιών προσχολικής ηλικίας Read More »