Πώς μπορούμε να κάνουμε το σχολείο πιο συμπεριληπτικό;

Η εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων προϋποθέτει συμπεριληπτική εκπαίδευση. Προϋποθέτει σχολεία ανοιχτά για όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες, σχολεία δημοκρατικά, που σέβονται τη διαφορετικότητα του κάθε παιδιού. Την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022, στις 17:00-18:30, το ΚΜΟΠ διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα τη συμπερίληψη στην εκπαίδευση και την εξάλειψη των διακρίσεων γύρω από ζητήματα σεξουαλικού […]

Πώς μπορούμε να κάνουμε το σχολείο πιο συμπεριληπτικό; Read More »