Εκπαιδεύσεις δημοσιογράφων για τα δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας και η ΕΣΗΕΜ-Θ διοργανώνουν εκπαιδευτικά σεμινάρια για  δημοσιογράφους και σπουδαστές δημοσιογραφίας, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΙΔΩ: ενΔυνάμωση της προστασΙας των Δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιΩν ψυχικής υγείας». Η εκπαίδευση θα εστιάσει σε θέματα όπως: Η ψυχική υγεία στην Ελλάδα Το νομικό πλαίσιο για την ψυχική υγεία Δικαιώματα ληπτών υπηρεσιών […]

Εκπαιδεύσεις δημοσιογράφων για τα δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας Read More »