Οι δομές και οι δράσεις του ΚΜΟΠ στον χώρο της ψυχικής υγείας

Ο Μάιος, έχοντας καθιερωθεί παγκοσμίως ως μήνας ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία, αποτελεί μια ευκαιρία ενημέρωσης για τις ψυχικές ασθένειες, τα δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, καθώς και ευαισθητοποίησης για την εξάλειψη των στερεοτύπων που σχετίζονται με  αυτό το θέμα. Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ, τα προβλήματα ψυχικής υγείας επηρεάζουν […]

Οι δομές και οι δράσεις του ΚΜΟΠ στον χώρο της ψυχικής υγείας Read More »