Έρευνα για την ενίσχυση της πολιτισμικής νοημοσύνης των εκπαιδευτικών. Λάβε μέρος!

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «CQ+ De-Escalating Polarisation in Europe» για την καταπολέμηση της πόλωσης στην Ευρώπη, διεξάγουμε έρευνα με σκοπό να διερευνήσουμε ποιες δεξιότητες θα πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να ενισχυθεί η Πολιτισμική Νοημοσύνη στην εκπαίδευση ενηλίκων. Συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο, μας βοηθάτε να αναπτύξουμε ένα καινοτόμο και δημιουργικό εκπαιδευτικό υλικό, που […]

Έρευνα για την ενίσχυση της πολιτισμικής νοημοσύνης των εκπαιδευτικών. Λάβε μέρος! Read More »