Στρατηγικές απεμπλοκής και επανένταξης: Διαδικτυακό πρόγραμμα εκπαίδευσης για επαγγελματίες της ποινικής δικαιοσύνης και ΜΚΟ

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για παροχή εξειδικευμένης και συνεχιζόμενης επιμόρφωσης σε επαγγελματίες, το ΚΜΟΠ, σε συνεργασία με επτά οργανισμούς από την Ε.Ε., προσφέρει ένα νέο διαδικτυακό πρόγραμμα «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών/-τριών» με στόχο την αναβάθμιση των πρακτικών ικανοτήτων των επαγγελματιών στα καταστήματα κράτησης, τις υπηρεσίες επιτήρησης και κοινωνικής αρωγής, καθώς και τις κοινοτικές οργανώσεις, ώστε να […]

Στρατηγικές απεμπλοκής και επανένταξης: Διαδικτυακό πρόγραμμα εκπαίδευσης για επαγγελματίες της ποινικής δικαιοσύνης και ΜΚΟ Read More »