Προωθώντας την εκπαίδευση στον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό των γυναικών

Αν και ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός αποτελεί αναπόσπαστο παράγοντα στην τόνωση της ανεξαρτησίας και της αυτοπεποίθησης του κάθε ατόμου, έρευνες δείχνουν ότι διαφέρει ανάλογα με το φύλο. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα, το 43% του πληθυσμού μπορεί να θεωρηθεί οικονομικά εγγράμματο βάση έκθεσης που πραγματοποιήθηκε από τους οργανισμούς Women on Top και Αθηναία το 2021, με τις γυναίκες […]

Προωθώντας την εκπαίδευση στον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό των γυναικών Read More »