Ένα συμπεριληπτικό σχολείο: Για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς

Το ΚΜΟΠ σας καλεί να συζητήσουμε πώς μπορούν τα σχολεία να μετατραπούν σε κόμβους συμπερίληψης για μαθητές και μαθήτριες με μεταναστευτικό υπόβαθρο και τις οικογένειές τους, στην εκδήλωση που διοργανώνει την Πέμπτη 16 Μαΐου 2024, στις 15:00-17:00 διαδικτυακά, με θέμα «Ένα συμπεριληπτικό σχολείο: Για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς». Σκοπός της εκδήλωσης είναι να ενημερώσει γονείς […]

Ένα συμπεριληπτικό σχολείο: Για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς Read More »