Search
Close this search box.

Εκπαιδευτικά εργαλεία για ένα πιο συμπεριληπτικό σχολείο

συμπεριληπτικό σχολείο

Εκπαιδευτικά εργαλεία για ένα πιο συμπεριληπτικό σχολείο

συμπεριληπτικό σχολείο

Καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία για τη δημιουργία πιο συμπεριληπτικών σχολείων και την καταπολέμηση της Πρόωρης Σχολικής Εγκατάλειψης παρουσιάστηκαν σε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Καλλιεργώντας τη συμπερίληψη στη σχολική αίθουσα: Εργαλεία για δάσκαλους και εκπαιδευτικούς», που διοργάνωσε το ΚΜΟΠ τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021.

Στην εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 100 εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες από την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα, συζητήθηκαν τρόποι με τους οποίους μπορούν να διαχειριστούν οι εκπαιδευτικοί τη διαφορετικότητα στην τάξη και να συμβάλλουν στη συμπερίληψη όλων ανεξαρτήτως των παιδιών στην εκπαίδευση.

Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν τα εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “APPLE – Early warning platform to prevent youth from dropping out of school education”, με στόχο τον εντοπισμό μαθητών/ριών που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο και την ανάδειξη τρόπων πρόληψης της Πρόωρης Σχολικής Εγκατάλειψης. Όπως τόνισε η υπεύθυνη διαχείρισης του προγράμματος στην Ελλάδα, εκ μέρους του ΚΜΟΠ, κα Παναγιώτα Κοκολιού, τα εργαλεία αυτά είναι πλέον διαθέσιμα σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα.

Ο κ. Επαμεινώνδας Κουταβέλης από την Canary Wharf Consulting, συντονίστρια οργάνωση του APPLE, αναφέρθηκε στο θέμα της Πρόωρης Σχολικής Εγκατάλειψης και στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπιστεί. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, το 11,8% των νέων ανδρών και το 8% των νέων γυναικών στην Ε.Ε. αποχώρησαν πρόωρα από την εκπαίδευση το 2020. Όπως είπε ο κ. Κουταβέλης, μέσα από τη δράση APPLE έχει δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για δάσκαλους και καθηγητές καθώς και μια δωρεάν διαδικτυακή πλατφόρμα έγκαιρης προειδοποίησης, με σκοπό να τους/τις βοηθήσουν όχι μόνο να εντοπίζουν εγκαίρως μαθητές/τριες που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν πρόωρα την εκπαίδευση αλλά επίσης να λαμβάνουν κατάλληλα προληπτικά μέτρα.

Το πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο παρουσίασε η κα Ηλιάνα Κωνσταντοπούλου, υπεύθυνη διαχείρισης έργων και ερευνήτρια στο ΚΜΟΠ, έχει ως στόχο να βελτιώσει τις γνώσεις των εκπαιδευτικών πάνω στο φαινόμενο της Πρόωρης Σχολικής Εγκατάλειψης, να τους εκπαιδεύσει πάνω σε μεθόδους πρόληψης και καταπολέμησής της και να τους δώσει την ευκαιρία να μοιραστούν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές με τους συναδέλφους τους. Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, τη Μ. Βρετανία, τη Ρουμανία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Β. Μακεδονία και απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. «Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα εκπαιδευτικά σεμινάρια προσέφεραν στους εκπαιδευτικούς σημαντική γνώση σχετικά με την Πρόωρη Σχολική Εγκατάλειψη και πυροδότησαν αλλαγές συμπεριφοράς πάνω στο φαινόμενο. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος αναφορικά με την καταπολέμηση του φαινομένου και τη στήριξη των πιο ευάλωτων μαθητών και μαθητριών», τόνισε η κα Κωνσταντοπούλου.

Η κα Anastasia Sirbu από την πορτογαλική οργάνωση Aproximar, που επίσης συμμετείχε στο πρόγραμμα APPLE, παρουσίασε το εγχειρίδιο που δημιουργήθηκε με σκοπό να βοηθήσει την εκπαιδευτική κοινότητα να αναγνωρίζει τους νέους και τις νέες που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εγκαταλείψουν πρόωρα την εκπαίδευση. Σύμφωνα με σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, τη Μ. Βρετανία, τη Ρουμανία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Β. Μακεδονία, οι παράγοντες που ευθύνονται για την Πρόωρη Εγκατάλειψη του Σχολείου είναι, μεταξύ άλλων, οι μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κάποιοι νέοι/εες, η ελλιπής στήριξη από τους εκπαιδευτικούς, οι σχέσεις των νέων με τις οικογένειές τους, η βία και ο εκφοβισμός. Στις περισσότερες χώρες, οι νέοι που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο είναι γένους αρσενικού και ηλικίας 14-17 ετών, ενώ οι ομάδες που κινδυνεύουν περισσότερο είναι οι μαθητές Ρομά, οι πρόσφυγες και μετανάστες καθώς και οι μαθητές που προέρχονται από φτωχότερες περιοχές της υπαίθρου.

Το εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς και η πλατφόρμα έγκαιρης προειδοποίησης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της δράσης APPLE: https://www.appleproject.eu/.

 

️ Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΚΜΟΠ στο 📧 [email protected] ή στο ️ 2103637547.

Leave a comment
or ask for help