Search
Close this search box.

Οι δομές και οι δράσεις του ΚΜΟΠ στον χώρο της ψυχικής υγείας

Οι δομές και οι δράσεις του ΚΜΟΠ στον χώρο της ψυχικής υγείας

Ο Μάιος, έχοντας καθιερωθεί παγκοσμίως ως μήνας ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία, αποτελεί μια ευκαιρία ενημέρωσης για τις ψυχικές ασθένειες, τα δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, καθώς και ευαισθητοποίησης για την εξάλειψη των στερεοτύπων που σχετίζονται με  αυτό το θέμα.

Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ, τα προβλήματα ψυχικής υγείας επηρεάζουν περίπου 84 εκατομμύρια άτομα σε ολόκληρη την Ε.Ε., ενώ, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, εκτιμά ότι περίπου 450 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν αυτή τη στιγμή με ψυχικές ή νευρολογικές διαταραχές. Η κατάσταση αυτή επιδεινώθηκε τα χρόνια της πανδημίας, λόγω του φόβου, της απομόνωσης, της ανασφάλειας, της απώλειας σταθερότητας και εισοδήματος, καθώς και της απώλειας αγαπημένων προσώπων.

Η βελτίωση της ψυχικής υγείας και η ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση των ατόμων, με έμφαση στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αποτελεί προτεραιότητα για το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας. Μέσα από μία σειρά δράσεων και καινοτόμων πρακτικών, υποστηρίζουμε την ψυχοκοινωνική τους ενσωμάτωση, καθώς και την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των φροντιστών/επαγγελματιών ψυχικής υγείας.

Στο πλαίσιο του ευρύτερου Εθνικού Προγράμματος «Ψυχαργώς», το ΚΜΟΠ λειτουργεί από το 2004 τρία οικοτροφεία ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για ενήλικες με βαριές ψυχικές ασθένειες, οι οποίοι έχουν ανάγκη συνεχούς υποστήριξης, καθώς και ένα Κέντρο Ημέρας για νεαρά άτομα (20-40 ετών), τα οποία αντιμετωπίζουν ελαφρές ψυχικές ασθένειες.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τα οικοτροφεία «Καλυψώ» και «Αλκυονίς» που βρίσκονται στο Καπανδρίτι Αττικής, και το οικοτροφείο «Προοπτική» στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Κάθε ένα από αυτά παρέχει στέγη, θεραπευτικές και κοινωνικές υπηρεσίες σε 15 άτομα με βαριές ψυχώσεις και νοητική στέρηση. Οι μονάδες είναι στελεχωμένες από εξειδικευμένους επαγγελματίες, οι οποίοι απαρτίζουν την πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα της κάθε δομής (ψυχίατρο, ψυχολόγο, προϊστάμενο, κοινωνικό λειτουργό, εργοθεραπευτή, νοσηλευτές και βοηθητικό προσωπικό) και παρέχουν 24ωρη φροντίδα στους ασθενείς μέσω εξατομικευμένων δράσεων αποκατάστασης και επανένταξης.

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας «Αριάδνη» βρίσκεται στο Φάληρο και αφορά άτομα ηλικίας 20-40 ετών με χρόνιες ψυχικές παθήσεις, με μέτρια είτε υψηλή  λειτουργικότητα, τα οποία λόγω της νόσου τους βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό και περιθωριοποίηση. Το κέντρο παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής, ομάδες δραστηριοτήτων, εξατομικευμένη εργοθεραπεία και ένα πλήθος πρακτικών ασκήσεων που στοχεύουν στην κατά το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονόμηση των επωφελούμενων.

Παράλληλα, το ΚΜΟΠ συμμετείχε ενεργά με μία ομάδα ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών τη Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306 για τον κορωνοϊό, επιδιώκοντας να συνεισφέρει ως φορέας στην ανακούφιση των συνανθρώπων μας.

Δράσεις για την προώθηση της ψυχικής υγείας μέσω Ευρωπαικών πρωτοβουλιών

Στο πλαίσιο των δράσεών του για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας, το ΚΜΟΠ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό Erasmus+ πρόγραμμα “Dialogic Minds: Transferring Dialogic Literary Gatherings to mental health across Europe”, με στόχο να προωθήσει την κοινωνική ένταξη των ενήλικων ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, εφαρμόζοντας μία καινοτόμα πρακτική συζητήσεων αναφορικά με την λογοτεχνία. Το έργο έχει ήδη εκπαιδεύσει 20 ψυχολόγους και επαγγελματίες στον χώρο της ψυχικής υγείας, ενώ έχει ξεκινήσει και η πιλοτική εφαρμογή της μεθόδου στην Ελλάδα για 10 ωφελούμενους/λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για δήλωση ενδιαφέροντος, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected] ή στην ιστοσελίδα του έργου https://www.dialogicminds.eu/

Το πρόγραμμα “ARTY- Digital art therapy for youth with developing or existing mental health conditions”, στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και άλλων επαγγελματιών που εργάζονται με νέους που πάσχουν από ψυχιατρικές διαταραχές, ώστε να είναι σε θέση να τους προσφέρουν συνεχή υποστήριξη ακόμη και κατά τη διάρκεια καταστάσεων καραντίνας, χρησιμοποιώντας θεραπευτικές μεθόδους που βασίζονται στην ψηφιακή τέχνη. Πρόκειται για ένα διετές ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και υλοποιείται στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Κύπρο και τη Ρουμανία. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.artyproject.eu και στο [email protected]

Το “WeToo- Protecting mental health: Empowering frontline workers and SGBV victims and survivors” είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, στην οποία συμμετέχει το ΚΜΟΠ με στόχο να υποστηρίξει τους επαγγελματίες πρώτης γραμμής να αντιμετωπίσουν το άγχος που βιώνουν στην εργασία τους με θύματα σεξουαλικής και έμφυλης βίας, καθώς και τις γυναίκες που είχαν υπάρξει θύματα σεξουαλικής και έμφυλης βίας (SGBV) κατά την ανάρρωσή τους. Μέσα από τη δημιουργία εργαλείων αξιολόγησης, την ανάπτυξη μαθημάτων κατάρτισης, την υλοποίηση εργαστηρίων ενδυνάμωσης και ψυχοκοινωνικών συμβουλευτικών συνεδριών, το WeToo δίνει την ευκαιρία σε 120 επαγγελματίες να μάθουν περισσότερα για το άγχος, την ψυχική δυσφορία και τα τραύματα από τα περιστατικά σεξουαλικής και έμφυλης βίας. Η πρωτοβουλία WeToo υλοποιείται στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Σερβία, τη Γερμανία και τη Βουλγαρία και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (REC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες στο www.wetooproject.eu και στο [email protected]

Παράλληλα, το ΚΜΟΠ, σε συνεργασία με την ΕΣΗΕΜ-Θ, υλοποιεί το πρόγραμμα «ΔΙΔΩ», επιδιώκοντας να καλύψει την ανάγκη για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με την ψυχική υγεία και τα δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, καθώς και να ενισχύσει τη συνεργασία των διαφορετικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο, σχετικά με τη θωράκιση των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών  τους. Πρόκειται για ένα έργο που απευθύνεται σε δημόσιους υπάλληλους, εργαζόμενους στον τομέα της ψυχικής υγείας, εργαζόμενους στα ΜΜΕ, φοιτητές δημοσιογραφίας, μέλη της σχολικής κοινότητας, κρατικούς και κοινωνικούς φορείς αλλά και το ευρύ κοινό. Το έργο υλοποιείται στη Θεσσαλονίκη και κατά τη διάρκειά του αναμένεται να επιμορφωθούν και να ενημερωθούν τουλάχιστον 400 άτομα και να προσεγγισθούν περισσότερα από 7.000 άτομα μέσα από τις δράσεις διάχυσης και επικοινωνίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο https://www.didoproject.gr και στο [email protected]

Το ευρωπαϊκό έργο Let’s Talk, που συμμετέχει το ΚΜΟΠ στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων εργαζομένων να υποστηρίξουν την ψυχική υγεία ατόμων, με έμφαση στην προσέγγιση του φύλου σε θέματα ψυχικής υγείας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο [email protected]

Τέλος, το ΚΜΟΠ συμμετέχει στο έργο REBOOT NOW, μια διακρατική πιλοτική πρωτοβουλία με επίκεντρο το παιδί, που στοχεύει στην πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας μεταξύ των παιδιών/νέων ενδυναμώνοντας την ψυχική τους ανθεκτικότητα και την κριτική τους ικανότητα. Μέσω του προγράμματος αυτού θα λειτουργήσουν για ένα ακαδημαικό έτος υπηρεσίες ψυχολογικής συμβουλευτικής μέσα σε σχολεία για την υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο [email protected].

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις μας μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 210-3637547 ή στο kmop@kmop.org.

Leave a comment
or ask for help