Μητρική Τράπεζα: Μια νέα πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των αναγκών των μονογονεϊκών γονείς

Μητέρα που κάθεται με δύο παιδιά

Οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι περισσότερες από τις οποίες αποτελούνται από γυναίκες, έχουν περισσότερες δυνατότητες να ζουν σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Το 2016, το υψηλότερο ποσοστό κινδύνου φτώχειας στην ΕΕ-28 καταγράφηκε για τους μονογονεϊκούς γονείς με εξαρτώμενα παιδιά, σε ποσοστό μεγαλύτερο του ενός τρίτου. Οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο, καθώς αποτελούν σχεδόν το 85% όλων των μονογονεϊκών οικογενειών στην ΕΕ.

Η PARENTBANK – «Η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των μονογονεϊκών γονείς χαμηλού εισοδήματος» είναι μια νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, η οποία αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ένταξης στην αγορά εργασίας των μονογονεϊκών γονείς χαμηλού εισοδήματος, προωθώντας την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και άλλες υπηρεσίες που ενδέχεται να μην μπορούν να αντέξουν οικονομικά.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου και μάθετε περισσότερα για αυτή τη νέα πρωτοβουλία!

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.