Participation

Ανάλυση και πρόληψη του εξτρεμισμού μέσω της συμμετοχής

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ είναι ένα έργο που προσδιορίζει τις ευρωπαϊκές σύγχρονες ανάγκες σχετικά με τον εξτρεμισμό και τη ριζοσπαστικοποίηση, σε ένα ευρύ φάσμα, που υπερβαίνει το αφηγηματικό του πολέμου-εξέγερσης.

Αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης: 962547

Χρηματοδοτείται από: HORIZON 2020 Διάρκεια: 01/12/2020 – 30/11/2023

  

 


Πρόκληση

* Για λειτουργικούς λόγους, η Συμμετοχή ορίζει τον εξτρεμισμό ως ένα σύνολο στάσεων που οδηγούν τους ανθρώπους να αγκαλιάζουν ομιλίες και συμπεριφορές που επικεντρώνονται σε μια κουλτούρα μίσους που προωθεί τις διακρίσεις με βάση τη φυλή, την εθνικότητα, την εθνική καταγωγή, τη θρησκευτική καταγωγή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, το φύλο, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, τη σοβαρή αναπηρία ή ασθένεια και τη ριζοσπαστικοποίηση ως μια πολύπλοκη διαδικασία μετανοιάς και κοινωνικοποίησης που οδηγούν τους ανθρώπους να νομιμοποιήσουν την πολιτική βία ως συνήθη μέσα πολιτικής δράσης.* 

Εντελώς διαφορετικές μορφές του δεξιού εξτρεμισμού έχουν αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή περιοχή και στα σύνορά της. Από τη μία πλευρά, η ακροδεξιά βία που προέκυψε σε βίαιες ποδοσφαιρικές ομάδες "ultra" έχει σε ορισμένες περιπτώσεις μεταλλαχθεί σε πολιτοφυλακές, ενσωματώνοντας σε ιδιωτικούς στρατούς και ενίοτε κρατικές δομές.

Από την άλλη, οι ακροδεξιοί διαδικτυακοί πολιτισμοί έχουν αναδυθεί σε όλες τις πλατφόρμες και τους πίνακες εικόνων των gamer, και ενώ αυτοί έχουν μια «ειρωνική» σχέση με τον εθνικισμό (τον πολιτισμό του «Κεκιστάν») και την αρρενωπότητα (εμφανής στα θέματα Incel), μοιράζονται τα ίδια ναζιστικά σύμβολα και φανταστικά (μαύρος ήλιος, σκανδιναβικοί μύθοι) που συναντάμε στον κόσμο της βίας εμπνευσμένης από τη μιλίτα στα σύνορα της Ευρώπης και όλο και περισσότερο εντός των κρατών μελών. Εν τω μεταξύ, η βία των τζιχάντ εξακολουθεί να αποτελεί απειλή, οι επιθέσεις που συχνά χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά εξατομικευμένη βία που αναδύεται στις αγορές του δρόμου ή στους χώρους εργασίας.

Φαίνεται ότι υπάρχουν θεμελιώδεις διαδικασίες διαφοροποίησης και μετασχηματισμού στην εργασία σε σύγχρονες εμπειρίες εξτρεμισμού και ριζοσπαστικοποίησης, ότι η συμμετοχή έχει ως στόχο να συλλάβει και να διερευνήσει, και κατά τη διαδικασία, να προτείνει συγκεκριμένες δράσεις και εργαλεία που θα εξουσιοδοτήσουν τους παράγοντες πολιτικής και τους επαγγελματίες να ανταποκριθούν σε μια μεταβαλλόμενη σύλληψη της πραγματικότητας.

Καινοτομία

Η συμμετοχή αποσκοπεί στην πρόληψη του εξτρεμισμού, της ριζοσπαστικοποίησης και της πόλωσης που μπορούν να οδηγήσουν στη βία μέσω αποτελεσματικότερων κοινωνικών και εκπαιδευτικών πολιτικών και παρεμβάσεων που στοχεύουν σε ομάδες κινδύνου.

Το έργο θέλει να αποτελέσει ένα πραγματικό άλμα προς τα εμπρός στην έρευνα των διαδρομών και των διαδικασιών που από την αποξένωση και τον κοινωνικό αποκλεισμό των ευάλωτων ομάδων οδηγούν σε ριζοσπαστικοποίηση. Κατά συνέπεια, θα αναπτύξει μια ειδική συμμετοχική ανάλυση σχετικά με τις κοινωνικοψυχικές επιπτώσεις της αστικής οικολογίας στον εξτρεμισμό και τη ριζοσπαστικοποίηση, καθώς και την πόλωση και την αποξένωση των νέων, με ιδιαίτερη έμφαση στις διαστάσεις του φύλου και της σεξουαλικότητας. Για να επιτευχθεί αυτό, η συμμετοχή θα προσελκύσει κοινωνικούς παράγοντες, τοπικές κοινότητες, κοινωνίες των πολιτών και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Επιπλέον, το έργο θα δημιουργήσει στον ψηφιακό χώρο τα Social Labs, τα οποία λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές της αποτελεσματικότητας των δράσεων έρευνας και καινοτομίας ενεργοποιώντας τις τοπικές διαδικασίες βιωματικής μάθησης και είναι όλο και πιο σημαντικά στην καινοτομία και το σχεδιασμό των πολιτικών.

Δράσεις

Θα αναπτυχθεί ένα πολυδιάστατο σύνθετο μοντέλο για την καλύτερη κατανόηση των διαφορετικών οδών που οδηγούν στην πόλωση, τον εξτρεμισμό και τη ριζοσπαστικοποίηση, καθώς και για τον εντοπισμό διαφορετικών αναμενόμενων τάσεων.

Το μοντέλο θα βασίζεται σε ποιοτική και ποσοτική έρευνα, σε εργαστήρια με εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Θα καταρτιστεί ένα σύνολο συστάσεων πολιτικής με βάση τη συμμετοχική μεθοδολογία, προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι στρατηγικές και οι παρεμβάσεις κατά του εξτρεμισμού, των πολιτισμών μίσους και της ριζοσπαστικοποίησης, σε μικρο, μεσο και μακροεπίπεδο της διακυβέρνησης.

Ο κύριος στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι ο σχεδιασμός εκστρατειών αντι-αφήγησης για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης στους νέους, εντοπίζοντας τις τρέχουσες σχετικές τάσεις και μοντέλα στην καταπολέμηση του εξτρεμισμού μηνυμάτων.

Θα καταρτιστεί μια σειρά εκπαιδευτικών εργαλείων και εκπαιδευτικών εργαλείων, πόρων και οδηγών πολιτικής, με στόχο την αύξηση της ικανότητας των τοπικών αρχών, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των εκπαιδευτικών και των οργανώσεων πολιτών να εντοπίζουν και να εφαρμόζουν βέλτιστα εργαλεία εκπαίδευσης και κατάρτισης (τυπικά, ανεπίσημα και on-line) για την καλύτερη πρόσβαση σε ομάδες κινδύνου και τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης, της ανθεκτικότητας και της πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης.

Τα μεθοδολογικά εργαλεία θα σχεδιαστούν για να υποστηρίξουν την ανάλυση της κατάστασης σε πολύπλοκα περιβάλλοντα, καθώς και για την έγκαιρη ανίχνευση των συνεχιζόμενων διαδικασιών ριζοσπαστικοποίησης, πόλωσης και αποξένωσης. Τα εργαλεία αυτά θα υποστηρίξουν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τους επαγγελματίες στην θετική ενσωμάτωση πολλαπλών διαστάσεων (ασφάλεια, οικονομία, κοινωνικά & κοινωνικά ζητήματα, ψυχολογία) στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής και στις παρεμβάσεις P/CVE. Τα εργαλεία θα ενημερώνονται από συμμετοχικές μεθοδολογίες από τα Κοινωνικά Εργαστήρια, οι οποίοι έχουν ήδη δοκιμαστεί στο πλαίσιο της ριζοσπαστικοποίησης, της πόλωσης και της δυναμικής της αποξένωσης. Αυτό θα αυξήσει την προσαρμοστικότητα των εργαλείων σε διαφορετικά πλαίσια και την επεκτασιμότητα τους σε διαφορετικά επίπεδα.

Η παρούσα περιγραφή του έργου αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του συντάκτη και η Αρμόδια Αρχή δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει.

Το έργο αυτό έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ.962547.

Εταίροι του Έργου

ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας
Πανεπιστήμιο Roma Tre -Συντονιστής προγράμματος (Ιταλία)
Η CE. S.I – (Ιταλία)
ΠΑΤΡΙ – (Ρουμανία)
Πανεπιστήμιο του Minho – (Πορτογαλία)
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία (Βέλγιο)
Πανεπιστήμιο της Κατάνια (Ιταλία)
Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ (Ολλανδία)
Πανεπιστημιακό Κολλέγιο Κορκ - (Ιρλανδία)
Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης (Ισπανία)
Λογότυπο CESIE
CESIE (Ιταλία)
Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας (Γαλλία)
Πανεπιστήμιο Middlesex – Ηνωμένο Βασίλειο
Πολωνική πλατφόρμα για την εσωτερική ασφάλεια -(Πολωνία)

Stichting Ανθρώπινη Ασφάλεια Συλλογική - Ολλανδία
 
 
 
 

 

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.