CHOICE

CHOICE: Προώθηση σχολικών περιβαλλόντων που θα συμπεριλαμβάνουν τη διαφορετικότητα ως προς τον σεξουαλικό προσανατολισμό

Στόχος του έργου CHOICE είναι η προώθηση σχολικών περιβαλλόντων χωρίς αποκλεισμούς και η καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας λόγω της ταυτότητας και έκφρασης φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και των χαρακτηριστικών φύλου.

Αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης: 848422

Χρηματοδότηση: REC Διάρκεια: 01/07/2019-30/06/2021   

Λογότυπο έργου CHOICE


Πρόκληση

Οι διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου είναι η δεύτερη πιο διαδεδομένη μορφή διακρίσεων στην Ε.Ε. (με ποσοστό 58% και 56% αντίστοιχα).  Σύμφωνα με έρευνα της Ε.Ε. για τα ΛΟΑΤ άτομα που διενεργήθηκε από τον FRA, η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Λιθουανία και η Ρουμανία είναι μεταξύ των χωρών που η ΛΟΑΤ κοινότητα αντιμετωπίζει ένα λιγότερο συμπεριληπτικό κοινωνικό περιβάλλον.

Καινοτομία

Με την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού για την αντιμετώπιση περιστατικών βίας και διακρίσεων λόγω φύλου στο σχολικό περιβάλλον, το έργο CHOICE στοχεύει στην προώθηση ενός σχολείου χωρίς αποκλεισμούς και στην καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. Ο μηχανισμός αυτός περιλαμβάνει πολιτικές συμπερίληψης της διαφορετικότητας στα σχολεία, ανάπτυξη ικανοτήτων για επαγγελματίες που εργάζονται στην εκπαίδευση, ηλεκτρονικό σύστημα αναφοράς περιστατικών βίας ή/και μισαλλοδοξίας και υπηρεσίες υποστήριξης σε θύματα και παριστάμενους.

Δράσεις

Η έρευνα (ποσοτική/ποιοτική) αξιολογεί τι θέλουν και τι χρειάζονται τόσο οι ΛΟΑΤΚΙ και cis-straight μαθητές και οι επαγγελματίες του σχολείου, προκειμένου να ενστερνιστούν τη διαφορετικότητα και να υποστηρίξουν τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος με βάση τον σεβασμό και την ασφάλεια. Η έρευνα προσδιορίζει επίσης τρόπους αποτελεσματικής ενσωμάτωσης της διαφορετικότητας στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και στις σχολικές δραστηριότητες.

Οι κατευθυντήριες γραμμές βοηθούν τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μια σχολική πολιτική για τη συστηματική ενσωμάτωση της διαφορετικότητας, της ανοχής και του σεβασμού του διαφορετικού στο σχολείο. Περιλαμβάνουν επίσης πρακτικές ένταξης σε σχέση με σχολικές δραστηριότητες όπου το φύλο αποτελεί κριτήριο διαφοροποίησης, συστάσεις για την προσαρμογή επίσημων σχολικών εγγράφων και γενικές πολιτικές για τη διασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων και των αναγκών των μαθητών με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, ταυτότητα φύλου και έκφραση φύλου.

Θα αναπτυχθεί το πλαίσιο ανάπτυξης δεξιοτήτων για τους επαγγελματίες του σχολείου (διευθυντές/αναπληρωτές διευθυντές, εκπαιδευτικούς, σχολικούς συμβούλους, ψυχολόγους), με στόχο την εφαρμογή πολιτικών διαφορετικότητας και την προώθηση ενός σχολείου ασφαλούς και φιλικού προς τα ΛΟΑΤΚΙ παδιά.

Online μαθήματα θα διατίθενται μέσω της πλατφόρμας Hombat, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών μαθημάτων για την κατάρτιση σχολικών συμβούλων και εκπαιδευτικών σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος του ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον.

Θα δημιουργηθεί ένα online σύστημα, το οποίο θα επιτρέπει στα θύματα, τους παριστάμενους, στους γονείς/φροντιστές ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να αναφέρουν ανώνυμα περιστατικά βίας ή/και μισαλλοδοξίας λόγω ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού ή/και χαρακτηριστικών φύλου στο σχολικό περιβάλλον. Όλα τα δεδομένα θα προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης και θα αποθηκεύονται με ασφάλεια.

Παροχή δωρεάν υπηρεσιών ηλεκτρονικής υποστήριξης σε θύματα και παριστάμενους (και ενδεχομένως δράστες) περιστατικών μισαλλοδοξίας ή/και βίας στο σχολικό περιβάλλον, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας livewithoutbullying.com και της εφαρμογής του ΚΜΟΠ για κινητά τηλέφωνα.

Δύο 14ωρα εργαστήρια κατάρτισης για 15-20 επαγγελματίες της εκπαίδευσης θα διοργανωθούν σε τουλάχιστον δύο από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Τα εργαστήρια αυτά μπορούν να οργανωθούν με τη συνεργασία Ενώσεων Εκπαιδευτικών/Σχολικών Συμβούλων/Σχολικών Ψυχολόγων ή/και σχολείων.

REC
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή αυτού του περιεχομένου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Εταίροι του Έργου

ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας
Colour Youth (Ελλάδα)
Lithuanian Gay League (Λιθουανία)
ACCEPT (Ρουμανία)
Bilitis Resource Center (Βουλγαρία)

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.