URBAN

URBAN - Συμμετοχή της νεολαίας σε δραστηριότητες αστικής κηπουρικής

Το έργο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής και εκπαίδευσης των μελών της τοπικής κοινότητας μέσω της δημιουργίας και συντήρησης αστικών κήπων.

Αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης: 2020-1-EL02-KA205-005750

Χρηματοδότηση: Erasmus+ Διάρκεια: 01/06/2020 – 01/06/2022   


Πρόκληση

Οι κοινοτικοί αστικοί κήποι είναι κήποι που λειτουργούν από κοινού και μέσω της εθελοντικής δέσμευσης, προσφέροντας ένα χώρο όπου η κοινωνική ένταξη, το κοινοτικό πνεύμα, η μάθηση και η αλληλεγγύη μπορούν να ενισχυθούν.

Η αστική κηπουρική είναι ένας τρόπος για την τόνωση της θετικής και τοπικής δυναμικής και τη δημιουργία μιας αίσθησης της κοινότητας μεταξύ των ανθρώπων που πιστεύουν ότι το περιβάλλον διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στο οικοσύστημα και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Συμμετέχοντας στη δημιουργία και συντήρηση αστικών κήπων, οι ευάλωτοι νέοι συμμετέχουν, συνδέονται μεταξύ τους και αισθάνονται ενδυναμωμένοι χάρη στις γνώσεις που αποκτούν.

Καινοτομία

Το έργο URBAN στοχεύει στην ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής και της εκπαίδευσης των μελών της τοπικής κοινότητας – συμπεριλαμβανομένων των μη προνομιούχων και απειλούμενων με κοινωνικό αποκλεισμό νέων, π.χ. μακροχρόνια ανέργων και μεταναστών – μέσω της δημιουργίας και της συντήρησης αστικών κήπων.

Δράσεις

Το εγχειρίδιο για τη νεολαία θα αποτελέσει χρήσιμο πόρο πρακτικών πληροφοριών για την άμεση εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και προσεγγίσεων στις μεθοδολογίες αστικής κηπουρικής. Προτίθεται να παράσχει έναν απτό οδικό χάρτη, με κατευθυντήριες γραμμές για τους νέους και τις τοπικές κοινότητες προς τον στόχο τους για έναν βιώσιμο κοινοτικό κήπο. Το εγχειρίδιο θα περιέχει ένα σύνολο πρακτικών εργαλείων και μεθόδων προσαρμοσμένων στις ειδικές ανάγκες των εκπαιδευμένων νέων στον τομέα, που θα εφαρμοστούν σε οργανισμούς, υπηρεσίες και σχετικές επαγγελματικές δραστηριότητες.

Το εγχειρίδιο θα βοηθήσει τους εκπαιδευτές να προσεγγίσουν καλύτερα και να καθοδηγήσουν τους νέους συμμετέχοντες που επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε δραστηριότητες αστικής γεωργίας. Το εγχειρίδιο του εκπαιδευτή θα εξετάσει τη συνολική διαδικασία, τους ρόλους και τις δεξιότητες που εμπλέκονται στις δραστηριότητες της αστικής γεωργίας και έχει ως στόχο να παρέχει στους εκπαιδευτές μια καλή κατανόηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Το πρόγραμμα σπουδών θα αφορά στην αστική κηπουρική ως μέσο για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της ανάπτυξης των νέων εντός της κοινότητας. Στόχος είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης για νέους που θέλουν να μάθουν περισσότερα, να εκπαιδευτούν και να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αστικής γεωργίας.

Στο πλαίσιο του έργου, θα αναπτυχθούν μια ηλεκτρονική πλατφόρμα εκμάθησης και μια εφαρμογή. Η πλατφόρμα, η οποία θα είναι συμβατή με desktop και κινητές συσκευές, θα περιλαμβάνει περιπτωσιολογικές μελέτες και εκπαιδευτικές ενότητες που θα παρέχουν τις γνώσεις που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός αστικού κήπου και τη μετατροπή του σε σημείο συνάντησης για την κοινωνική ένταξη. Θα περιλαμβάνει επίσης συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες για τους μελλοντικούς αστικούς κηπουρούς.

Η εφαρμογή URBAN θα σχεδιαστεί ειδικά για αστικούς κηπουρούς και θα είναι διαθέσιμη τόσο για iOS όσο και για Android. Η εφαρμογή θα επικεντρωθεί περισσότερο στην αστική τάση κηπουρικής. Θα παρουσιάσει έναν κατάλογο αστικών γεγονότων κηπουρικής σε κάθε χώρα συνεργατών, και θα παρέχει επίσης έναν εύκολο τρόπο να έρθει σε επαφή με άλλους αστικούς κηπουρούς, να ανταλλάξει τις άκρες και τα τεχνάσματα και να βρεί τις τοπικές πρωτοβουλίες για να συναντηθεί επάνω.

Ο σκοπός της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος σπουδών είναι να διαπιστωθεί αν η εκπαίδευση είναι αποτελεσματική και να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές και προσαρμογές πριν ξεκινήσει η ευρεία εφαρμογή της. Έτσι, οι πληροφορίες που θα αντληθούν από την πιλοτική χρήση θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση και τη βελτίωση του περιεχομένου των μαθημάτων, του εκπαιδευτικού υλικού κ.λπ.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή αυτού του περιεχομένου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Εταίροι του Έργου

ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας
AINOVA, Πορτογαλία

BUPNET, Γερμανία
EINURÐ, Ισλανδία
XWHY / Agency of Understanding, Λιθουανία
ΚΜΟΠ Σκοπίων, Βόρεια Μακεδονία

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.