T-GAMES

T-Games - Παιχνίδια για την Ανεκτικότητα

Στόχος του έργου T-Games είναι να μειώσει το πρόβλημα του σχολικού εκφοβισμού, ξεκινώντας την πρόληψη από τη μικρή ηλικία.

Χρηματοδότηση: Erasmus+ Διάρκεια: 01/11/2020-31/12/2022  


Πρόκληση

Σχεδόν ένα στα τρία αγόρια και κορίτσια έχουν δεχθεί εκφοβισμό τουλάχιστον μία φορά στο σχολείο, ενώ ένα παρόμοιο ποσοστό έχει υποστεί σωματική βία, σύμφωνα με έκθεση της UNESCO, που δημοσιεύθηκε στο Παγκόσμιο Φόρουμ Εκπαίδευσης 2019. Συνολικά, αναφέρει η έκθεση, ο σωματικός εκφοβισμός είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στις περισσότερες περιοχές, αλλά στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική ο ψυχολογικός εκφοβισμός είναι ο πιο κοινός, ενώ ο διαδικτυακός εκφοβισμός αυξάνεται σταδιακά.

Το bulling πρέπει να αντιμετωπιστεί επειδή επηρεάζει σοβαρά την ψυχική υγεία των παιδιών, την ποιότητα ζωής και τις σχολικές τους επιδόσεις. Όλοι οι μαθητές έχουν δικαίωμα να αισθάνονται ασφαλείς στο σχολείο και εναπόκειται στους εκπαιδευτικούς να υιοθετήσουν μέτρα πρόληψης του εκφοβισμού, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι μαθητές αισθάνονται ασφαλείς και σίγουροι εντός του σχολικού περιβάλλοντος.

Καινοτομία

Το T-Games είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που στοχεύει στη μείωση του προβλήματος του σχολικού εκφοβισμού, ξεκινώντας την πρόληψη από τη μικρή ηλικία. Η καινοτόμος προσέγγισή του έγκειται στην παιχνιδοποίηση της μάθησης και στη μέθοδο της παιχνιδοποίησης που θα χρησιμοποιηθεί σε διάφορα στάδια. Πρώτον, για την κατάρτιση των επαγγελματιών της εκπαίδευσης και των γονέων ως προς το πώς να αντιμετωπίσουν τον εκφοβισμό και, δεύτερον, για να επιτρέψουν στα παιδιά να αντιμετωπίσουν και να κατανοήσουν το θέμα σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ικανότητές τους.

Δράσεις

The first phase of the project involves the gathering of information from the school-related partners regarding the resources and tools that teachers use in the classroom to address the problem of bullying. Based on the collected information, the partners will determine teachers’ needs, which will become the core of the Methodology. The Methodology will set out the way to develop the right games and activities to be used for preventing bullying.

Θα αναπτυχθούν κατευθυντήριες γραμμές για γονείς και εκπαιδευτικούς, προκειμένου να εκπαιδευτούν και να ενημερωθούν σχετικά με καινοτόμους τρόπους αντιμετώπισης του εκφοβισμού. Θα υπάρξουν οδηγίες για το πώς η διευκόλυνση των παιχνιδιών και το role playing μπορούν να ενσωματωθούν σε μια διασκεδαστική και παράλληλα εποικοδομητική συζήτηση με τα παιδιά σχετικά με τέτοια θέματα. Στην τάξη, οι εκπαιδευτικοί όχι μόνο θα εισαγάγουν το θέμα σε μια μορφή συνομιλίας αλλά και θα παίξουν παιχνίδια εκμάθησης με τους μαθητές με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του προβλήματος.

Οι εταίροι θα συλλέξουν βέλτιστες πρακτικές, ώστε οι εκπαιδευτικοί να μάθουν περισσότερα για το θέμα και για τις παρεμβάσεις που ήταν επιτυχείς στο παρελθόν. Θα συγκεντρώσουν επίσης πόρους και καινοτόμα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται από εκπαιδευτικούς σε μαθήματα στην τάξη. Στόχος θα είναι η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με παιχνίδια, δραστηριότητες και πόρους για την πρόληψη και αντιμετώπιση του εκφοβισμού και τον μετριασμό των επιπτώσεών του. Αυτή η βάση δεδομένων θα προσφέρει μια συλλογή παιχνιδιών κατάλληλων για παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού.

Λογότυπο Erasmus+
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή αυτού του περιεχομένου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Εταίροι του Έργου

KMOP – Κοινωνική Δράση και
Κέντρο Καινοτομίας

Kindergarten № 75 – Συντονιστής (Βουλγαρία)
Περιφέρεια
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
CWEP – Centre for Education and Entrepreneurship Support (Πολωνία)
Mise HERo (Τσεχική Δημοκρατία)
Know and Can Association (Βουλγαρία)
non-public kindergarten
“Sikorki” (Πολωνία)
CPIP
CPIP (Ρουμανία)
School Inspectorate of Arges County (Ρουμανία)
Orangery primary school (Τσεχική Δημοκρατία)

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.