Διαδικτυακή έρευνα για την πρόληψη και καταπολέμηση της παιδικής βίας σε αθλητικά περιβάλλοντα

Διαδικτυακή έρευνα για την πρόληψη και καταπολέμηση της παιδικής βίας σε αθλητικά περιβάλλοντα

Η ευρωπαϊκή δράση ACTIVE, χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014-2020 της Ε.Ε., διεξάγει διαδικτυακή έρευνα για να καταγράψει τις ανάγκες, τις προκλήσεις και την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών βίας (σωματικής ή λεκτικής) στο πλαίσιο αθλητικών δραστηριοτήτων.

Πάρε μέρος στην έρευνα του ACTIVE!  

Leave a comment
or ask for help