Εκστρατείες επικοινωνίας κατά της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού

COMMIT project

Εκστρατείες επικοινωνίας κατά της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού

COMMIT project

Τα τελευταία χρόνια η ριζοσπαστικοποίηση, κυρίως των νέων, προς βίαιες εξτρεμιστικές και τρομοκρατικές θέσεις αποτελεί μια αυξανόμενη απειλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το ευρωπαϊκό έργο COMMIT – “COMMunIcation campaign against exTremism and radicalisation”, στο οποίο συμμετέχει το ΚΜΟΠ, έχει ως στόχο να προλάβει και να αποτρέψει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες από τον εξτρεμισμό, τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση και την τρομοκρατία, μέσα από την ανάπτυξη εκστρατειών επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, το COMMIT θα αναπτύξει τρεις εκστρατείες επικοινωνίας σχετικά με:

  • τα fake news, τη ρητορική μίσους και τη λαϊκιστική προπαγάνδα
  • τον δεξιό/αριστερό εξτρεμισμό
  • τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση και την τρομοκρατία

Στο έργο θα συμμετάσχουν:

  • νέοι ηλικίας 13-25 ετών, συμπεριλαμβανομένων Ευρωπαίων πολιτών και νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο
  • φοιτητές/τριες δημοσιογραφίας και επικοινωνίας
  • οργανισμοί της Κοινωνίας των Πολιτών, δημοσιογράφους και άλλοι επαγγελματίες των media, εταιρίες τεχνολογίας, δημόσιοι φορείς και άλλοι ενδιαφερόμενοι.

Διαβάστε το 1ο Newsletter του COMMIT

και μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το έργο αλλά και πώς μπορείτε να συμμετάσχετε σε αυτό!

Leave a comment
or ask for help