Search
Close this search box.

Συναντήσεις φορέων, οργανώσεων και επαγγελματιών για την ενίσχυση της συνεργασίας τους σε υποθέσεις trafficking

Συναντήσεις φορέων, οργανώσεων και επαγγελματιών για την ενίσχυση της συνεργασίας τους σε υποθέσεις trafficking

Συναντήσεις φορέων, οργανώσεων και επαγγελματιών για την ενίσχυση της συνεργασίας τους σε υποθέσεις trafficking

Συναντήσεις φορέων, οργανώσεων και επαγγελματιών για την ενίσχυση της συνεργασίας τους σε υποθέσεις trafficking

Θεσμικοί φορείς, εκπρόσωποι από αρχές δίωξης του εγκλήματος, οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και επαγγελματίες πεδίου συμμετείχαν στα workshops που διοργάνωσε το ΚΜΟΠ στις 3, 5 και 11 Μαΐου 2023, με στόχο να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και επαγγελματιών που μπορούν να έρθουν σε επαφή με θύματα εμπορίας ανθρώπων (trafficking).

Στις συναντήσεις, οι οποίες διεξήχθησαν στη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, στην Αθήνα, το παρών έδωσαν εκπρόσωποι από την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, τον Εθνικό Μηχανισμό Αναφοράς (ΕΜΑ), την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, την Διοίκηση της Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου (2η Υ.ΠΕ.), το τμήμα Καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων της Ελληνικής Αστυνομίας, τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ), το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (GCR),  το Danish Refugee Council, την Ανεξάρτητη Αρχή «Επιθεώρηση Εργασίας»,  το Κοινοτικό Σπίτι ΔΑΜΑΡΙΣ, την οργάνωση A21 κ.ά.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν συνολικά περισσότερα από 30 άτομα, δια ζώσης και διαδικτυακά. Οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να συζητήσουν σχετικά με την ανταπόκριση των θεσμικών φορέων στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, τον ρόλο του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς και την τελευταία έκθεση του Μηχανισμού που περιλαμβάνει τα τελευταία επίσημα στοιχεία για την έκταση του φαινομένου. Παράλληλα, οι επαγγελματίες που στελεχώνουν τις δομές υγείας, αλλά και εκπρόσωποι από ΜΚΟ συζήτησαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην υποστήριξη επιζώντων ατόμων, το πολιτισμικό υπόβαθρο και τη σημασία σχετικής εκπαίδευσης των επαγγελματιών πρώτης γραμμής καθώς και την επίδραση της πανδημίας Covid-19 στις υπηρεσίες προς τα θύματα εμπορίας ανθρώπων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις συναντήσεις έγινε αναφορά και στο modus operandi του «αγαπητικού» (lover boy trafficking) καθώς και σε νέες μορφές εκμετάλλευσης ιδίως με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας.  Συνολικά, μέσα από την ανταλλαγή και την ενημέρωση για συναφή έργα και πρωτοβουλίες, τα συμμετέχοντα άτομα είχαν την ευκαιρία να θέσουν τις βάσεις για ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας προς όφελος των ατόμων που καλούνται να υποστηρίξουν στο πεδίο της εμπορίας ανθρώπων αλλά και της έμφυλης βίας ευρύτερα.

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος AMELIE, μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ως στόχο να βελτιώσει το σύστημα αντιμετώπισης της εμπορίας ανθρώπων, βελτιώνοντας την ικανότητα των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και των επαγγελματιών υγείας πρώτης γραμμής να εντοπίζουν, να παραπέμπουν με ασφάλεια και να παρέχουν υπηρεσίες ευαίσθητες ως προς το φύλο και το τραύμα σε θύματα εμπορίας ανθρώπων, με έμφαση στις ενήλικες γυναίκες. Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες (2021-2023) και υλοποιείται στο Βέλγιο, την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ιταλία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected].

Leave a comment
or ask for help