Διαδικτυακή Έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Το ΚΜΟΠ καλεί εργαζομένους-ες στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης να λάβουν μέρος στη νέα διαδικτυακή έρευνα που διεξάγει με θέμα την αλληλεπίδραση των επιχειρήσεων με τις τοπικές κοινότητες. Η έρευνα, η οποία πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακού ερωτηματολογίου https://bit.ly/3SrjZZX, εστιάζει, κατά κύριο λόγο, στην ενσωμάτωση δράσεων ΕΚΕ στη στρατηγική των εταιρειών, και σε δεύτερο επίπεδο, στην αξιολόγηση […]

Διαδικτυακή Έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Read More »