Η βιώσιμη ανάπτυξη και η ποιοτική εκπαίδευση ως μοχλός μείωσης των ανισοτήτων

Η βαθιά αλληλεξάρτηση μεταξύ της ποιοτικής εκπαίδευσης και της μείωσης των ανισοτήτων και η ανάγκη διαρκούς αναπροσαρμογής του εκπαιδευτικού συστήματος προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις, όπως η πανδημία και οι αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές, είναι μερικά από τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου InterCap. Στο πλαίσιο του …

Η βιώσιμη ανάπτυξη και η ποιοτική εκπαίδευση ως μοχλός μείωσης των ανισοτήτων Read More »