Ο ρόλος των πολιτισμικών διαμεσολαβητών στη διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας εναντίον προσφύγων και μεταναστριών

Διαδικτυακή συζήτηση σχετικά με τη σεξουαλική και έμφυλη βία (ΣΕΒ) κατά γυναικών προσφύγων και μεταναστριών, και ειδικότερα για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η πολιτισμική διαμεσολάβηση στην πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών βίας, διοργάνωσε το ΚΜΟΠ στις 10 Δεκεμβρίου 2020. Η εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν 50 άτομα, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου BASE – Migrant …

Ο ρόλος των πολιτισμικών διαμεσολαβητών στη διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας εναντίον προσφύγων και μεταναστριών Read More »