Προτάσεις για τη στήριξη της ψυχικής υγείας των νέων στη μετα-Covid εποχή

Τον σοβαρό αντίκτυπο της πανδημίας Covid-19 στην ψυχική υγεία των Ελλήνων, ιδιαίτερα των νέων και των γυναικών, τα ελλείμματα που υπάρχουν στις υφιστάμενες πολιτικές για την ψυχική υγεία σε εθνικό επίπεδο, αλλά και την ανάγκη για μια προσέγγιση που θα λαμβάνει υπ’ όψιν τον παράγοντα φύλο, κατέδειξε έρευνα που διεξήγαγε το ΚΜΟΠ, στο πλαίσιο του […]

Προτάσεις για τη στήριξη της ψυχικής υγείας των νέων στη μετα-Covid εποχή Read More »