iWell

i-well: Ενίσχυση της ψηφιακής και κοινωνικής ευημερίας στα σχολεία

Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη εναλλακτικού καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού για την ενδυνάμωση των μαθητών του δημοτικού σχολείου, ηλικίας 6 έως 12 ετών, για την ενίσχυση της κοινωνικής τους ευημερίας και τη δημιουργία υγιών και ενεργών πολιτών του μέλλοντος.

Χρηματοδοτείται από: Διάρκεια Erasmus+: 01/09/2020-31/08/2022  


Πρόκληση

Σήμερα, η ευημερία των μαθητών στα ευρωπαϊκά σχολεία έχει γίνει μια πρόκληση για πολλούς εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίσουν, εν μέρει λόγω των αναγκών του νέου ψηφιακού κόσμου. Αυτό έχει εντείνει την ανάγκη ανάπτυξης αποτελεσματικών εργαλείων για τους μαθητές του δημοτικού σχολείου για την υγιή επιγραμμική ζωή (ΚΚΕρ) και την αξιοποίηση των οφελών από την ψηφιακή εποχή.

Στο πλαίσιο αυτό, όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές των σχολείων θα πρέπει να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να διδάξουν στους μαθητές τους πώς να επωφεληθούν περισσότερο από αυτό το μεγάλο δυναμικό που τους παρέχεται. Αυτό που το κάνει κρίσιμο είναι τα ερευνητικά στοιχεία, τα οποία δείχνουν ότι οι νέοι δεν έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες που χρειάζεται ένα άτομο στον νέο ψηφιακό κόσμο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015).

Εκτός αυτού, η ακατάλληλη χρήση του διαδικτύου μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές συμπεριφοράς των νέων, όπως η αύξηση της μοναξιάς και η ανάγκη αποφυγής της εταιρείας άλλων ανθρώπων να παραμείνουν μόνοι τους προκειμένου να σερφάρουν στο Διαδίκτυο (Eurostat,2015). Επιπλέον, οι νέοι μπορούν να εκτεθούν σε ακατάλληλο διαδικτυακό περιεχόμενο που έχει ως αποτέλεσμα άγχος ή επιθετικότητα.  

Καινοτομία

Παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τις απαραίτητες δεξιότητες -βασισμένες σε μια προσέγγιση κόμικς- για να αναλάβουν το ρόλο των «ενεργών παραγόντων υγείας», το iWell στοχεύει στην ενδυνάμωση των μαθητών του δημοτικού σχολείου, ηλικίας 9 – 12 ετών, να ζήσουν μια υγιή διαδικτυακή ζωή και να ενισχύσουν την κοινωνική τους ευημερία.

Δράσεις

Θα αναπτυχθεί μια σειρά από κόμικς, συμπεριλαμβανομένων 10 θεματικών κόμικς όπου μια παιδεία για την υγεία "Superhero" ασχολείται με θέματα που σχετίζονται με την παιδεία για την υγεία και την κοινωνική ευημερία. Τα κύρια θέματα που παρουσιάζονται σε αυτές τις ταινίες κόμικς είναι: η αυτοαναληθόμενη υγεία, η θετική ψυχική υγεία, οι υγιείς συμπεριφορές, η ψυχική και σωματική ασθένεια, η κοινωνική σύνδεση, η συναισθηματική ευεξία, οι παράγοντες στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, η κοινωνική ευημερία, η ψυχολογική ευεξία, η ψηφιακή ψυχική υγεία.

Οι ταινίες κόμικς θα χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικούς για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων ζωής των μαθητών του δημοτικού σχολείου.

Το πρόγραμμα σπουδών θα είναι κατάλληλο για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθητές ηλικίας 6 έως 12 ετών και θα περιλαμβάνει ενδεικτικά σχέδια μαθημάτων, διδακτικό υλικό, προτεινόμενες δραστηριότητες, σχετικά βίντεο και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών.

Το πρόγραμμα σπουδών θα αποτελείται από δύο ενότητες μάθησης. Η πρώτη ενότητα θα παρέχει στους εκπαιδευτικούς τις απαραίτητες δεξιότητες για την ενίσχυση των δεξιοτήτων ζωής των μαθητών τους προς πιο υγιείς και ενημερωμένες αποφάσεις όσον αφορά την online παρουσία τους. Στη δεύτερη ενότητα οι εκπαιδευτικοί θα διερευνήσουν τρόπους ενδυνάμωσης των μαθητών να ζήσουν μια υγιή διαδικτυακή ζωή και να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητες ζωής τους πρακτικά για να ζήσουν στον νέο ψηφιακό κόσμο.

Οι εκπαιδεύσεις θα υλοποιηθούν τόσο πρόσωπο με πρόσωπο όσο και στο διαδίκτυο, μέσω μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης.

Download the training material in English here.

Download the training material in Greek here.

Τα Μίνι Παιχνίδια θα στοχεύουν μαθητές δημοτικού σχολείου, όπου θα πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις για να βιώσουν μια προσομοίωση ενός πραγματικού σεναρίου που σχετίζεται με τον εθισμό στη χρήση υπολογιστών, τον εκφοβισμό, τις διαδικτυακές επιβλαβείς καταστάσεις και άλλες πιθανές πραγματικές καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν.

Κατά τη διάρκεια αυτών των σεναρίων, οι μαθητές του δημοτικού σχολείου, ηλικίας 9 -12 ετών, θα πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή ορισμένες από τις δεξιότητες ζωής τους για να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να χειριστούν πραγματικές καταστάσεις.

Θα αναπτυχθεί ένα online περιβάλλον gamified, εμφανίζοντας τα 6 Mini-Games

Θα αναπτυχθεί ένα πιστοποιημένο μαζικό ανοικτό online μάθημα για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Το MOOC θα φιλοξενηθεί σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Αυτή η πύλη θα περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Σπουδών και Εκπαιδευτικό Υλικό, μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με μορφές βίντεο, podcasts, εκθέσεις, πλαίσιο αξιολόγησης και διαδικτυακές δημοσιεύσεις στις οποίες οι εκπαιδευτικοί θα ενθαρρύνονται να έχουν πρόσβαση και να επωφελούνται από αυτά για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τον γραμματισμό στον τομέα της υγείας εν γένει.

Θα αναπτυχθεί μια εργαλειοθήκη, η οποία θα περιλαμβάνει μια συλλογή διδαγμάτων, ορθών πρακτικών, προκλήσεων και συστάσεων πολιτικής.

Λογότυπο Erasmus+

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος φυλλαδίου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Εταίροι του Έργου

ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας
Λογότυπο CARDET
CARDET (Κύπρος)
Λογότυπο CESIE
CESIE (Ιταλία)
Rural Hub (Ιρλανδία)
Innovade LI LTD (Κύπρος)

Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Ανάπτυξης – Συντονιστής Έργου (Βουλγαρία)

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.