Search
Close this search box.

Έρευνα: Σοβαρά εμπόδια στην επιχειρηματικότητα των νέων

Stars4SD - έρευνα για την επιχειρηματικότητα των νέων

Έρευνα: Σοβαρά εμπόδια στην επιχειρηματικότητα των νέων

Stars4SD - έρευνα για την επιχειρηματικότητα των νέων

Η γραφειοκρατία και η πολυπλοκότητα των διοικητικών διαδικασιών, η έλλειψη συστημικής υποστήριξης, καθώς και η έλλειψη επιχειρηματικών δεξιοτήτων/γνώσεων είναι τα βασικά εμπόδια που αποθαρρύνουν τους νέους και τις νέες να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα διακρατικής έρευνας την οποία συντόνισε το ΚΜΟΠ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Stars4SD για τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και την προώθηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

Στην έρευνα, η οποία διεξήχθη τη διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2022, συμμετείχαν 154 νέοι επιχειρηματίες και ειδικοί στον τομέα της επιχειρηματικότητας από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Αυστρία, το Βέλγιο και την Κύπρο.

Παρότι η Ε.Ε. έχει θέσει στο επίκεντρο των πολιτικών της, τα τελευταία χρόνια, την υποστήριξη και ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας, χιλιάδες νέοι επιχειρηματίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι πρωτοβουλίες τους δεν στέφονται με επιτυχία λόγω περιορισμένων δεξιοτήτων και γνώσεων.

Η έρευνα του Stars4SD αποκάλυψε μια θετική στάση των συμμετεχόντων/ουσών ως προς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, ωστόσο παραμένει εμφανής η έλλειψη γνώσεων ή και ενδιαφέροντος πάνω στο θέμα. Την ίδια στιγμή, πολλές είναι οι εταιρείες και οι οργανισμοί με περιορισμένη γνώση σχετικά με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και τα οφέλη που προκύπτουν από την ενσωμάτωσή τους στη λειτουργία τους. Η έρευνα έδειξε μάλιστα ότι η ενσωμάτωση των στόχων αποδεικνύεται πολύ πιο δύσκολη υπόθεση για τις μικρομεσαίες σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Την ίδια στιγμή, όλο και περισσότερες startups φαίνεται πως προσεγγίζουν πλέον το θέμα της βιωσιμότητας ως αναπόσπαστο στοιχείο της ανάπτυξής τους, επιλέγοντας να ενσωματώσουν βιώσιμες αρχές στις στρατηγικές και τις βασικές αξίες τους. Από την έρευνα προέκυψε επίσης πως ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ενθάρρυνση και κινητοποίηση των νέων επιχειρηματιών ώστε να προωθήσουν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης στις εταιρείες και τους οργανισμούς τους.

Όσον αφορά στις δεξιότητες που θεωρούνται απαραίτητες για μια βιώσιμη επιχειρηματικότητα, οι συμμετέχοντες/ουσες απάντησαν πως αυτές αφορούν τόσο τις «κάθετες» δεξιότητες (τεχνικές/πρακτικές γνώσεις) όσο και τις «οριζόντιες» (επικοινωνιακές δεξιότητες, κριτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, κ.ά.).

Οι συμμετέχοντες/ουσες από όλες τις χώρες στις οποίες διεξήχθη η έρευνα δήλωσαν ότι η απασχόληση των νέων θα μπορούσε να υποστηριχθεί καλύτερα μέσα από χρηματοδοτικά προγράμματα, με παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της επιχειρηματικότητας, μέσα από την περαιτέρω υποστήριξη startups που ιδρύονται από νέους ανθρώπους, αλλά και με τη δημιουργία νέων ευκαιριών για μαθητεία.

Μπορείτε να κατεβάσετε την έρευνα του Stars4SD ΕΔΩ.

 

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

Το “Stars4SD Project – Supporting youth entrepreneurs in meeting Sustainable Development Goals through a peer certification system” είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ε.Ε., την οποία υλοποιεί το ΚΜΟΠ σε συνεργασία με άλλους 6 οργανισμούς: KMOP Policy Center (Βέλγιο), CESIE (Ιταλία), Amazing Youth (Ελλάδα), Sudwind (Αυστρία), Future in Perspective Limited (Ιρλανδία) και CARDET (Κύπρος). Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα των νέων, την καινοτομία και την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά, προωθώντας στην πράξη τους ακόλουθους πέντε στόχους βιώσιμης ανάπτυξης: 1) παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης 2) ισότητα των φύλων, 3) αξιοπρεπή εργασία και οικονομική ανάπτυξη, 4) μείωση των ανισοτήτων και 5) υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή. Στο πλαίσιο του έργου, θα δημιουργηθεί και ένα σύστημα επιβράβευσης νέων επιχειρηματιών που υιοθετούν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης στις επιχειρήσεις τους.

 

️ Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΚΜΟΠ στο kmop@kmop.org ή στο 2103637547.

Leave a comment
or ask for help