Πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης για επαγγελματίες υπηρεσιών ένταξης μεταναστών-τριών

Πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης για επαγγελματίες υπηρεσιών ένταξης μεταναστών-τριών

Συνολικά 32 επαγγελματίες από 6 χώρες, που εργάζονται σε υπηρεσίες ένταξης μεταναστών-τριών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ καθώς και από άλλους οργανισμούς και εταιρίες, έλαβαν μέρος στην τριήμερη διαδικτυακή εκπαίδευση με τίτλο «Πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring) για επαγγελματίες υπηρεσιών ένταξης μεταναστώντριών», που πραγματοποίησε το ΚΜΟΠ στις 15, 16 και 17 Σεπτεμβρίου.

M4M training - Day 1

Στόχος ήταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός προγράμματος προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) επαγγελματιών που εργάζονται σε υπηρεσίες ένταξης νεοαφιχθέντων-εισών μεταναστών-τριών.

Στην εκπαίδευση παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, η διαδικασία και τα βήματα της συμβουλευτικής “mentoring”, ενώ συζητήθηκαν και καλές πρακτικές για την υποστήριξη νεοαφιχθέντων-εισών μεταναστών-τριών και επαγγελματιών των υπηρεσιών ένταξης σε Ελλάδα, Γαλλία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ιταλία και Αυστρία.

M4M training - Day 2

Η εκπαίδευση διεξήχθη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου M4M – Migrants for Migrants: Using the Buddy system to foster integration of asylum seekers in the society. Στόχος του έργου είναι η προώθηση της ένταξης των νεοαφιχθέντων/εισών μεταναστών/ριών στις χώρες υποδοχής μέσω της ενδυνάμωσής τους και της δημιουργίας δεσμών και βιώσιμων επαφών μεταξύ των ενώσεων προσφύγων, των κοινωνικών υπηρεσιών, των τοπικών φορέων και των εθελοντικών οργανισμών.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το έργο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο m4m@kmop.eu  !

Leave a comment
or ask for help