Συμμετοχή μαθητών σε workshop για τη διαφορετικότητα ως προς την ταυτότητα φύλου

A student builds a LGBT pride flag of the puzzle

Συμμετοχή μαθητών σε workshop για τη διαφορετικότητα ως προς την ταυτότητα φύλου

A student builds a LGBT pride flag of the puzzle

Ενημερωμένοι και εξοικειωμένοι με τις περισσότερες έννοιες που αφορούν τη διαφορετικότητα φύλου, τα στερεότυπα, τις διακρίσεις και ΛΟΑΤΙ+ ζητήματα ήταν οι μαθητές που συμμετείχαν σε workshop που πραγματοποίησε το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας, με στόχο να καταγράψει τις αντιλήψεις των παιδιών πάνω στη διαφορετικότητα ως προς την ταυτότητα φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Στο workshop, που πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Μωραΐτη, συμμετείχαν συνολικά 16 μαθητές Γυμνασίου, ηλικίας 14-15 ετών, ενώ ήταν παρόντες και πέντε καθηγητές. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με θέματα φύλου, ομοφοβίας και διαφορετικότητας. Από τη συζήτηση και την αλληλεπίδραση που υπήρξε μεταξύ τους φάνηκε πως οι μαθητές ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με αυτές τις έννοιες και έχουν καλλιεργήσει μέσα τους τις αξίες της αποδοχής και της κατανόησης, παρά το γεγονός ότι παραμένουν ορισμένα στερεότυπα ως προς το φύλο.

Το workshop πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Diversity and Childhood: Changing social attitudes towards gender diversity in children across Europe, στόχος του οποίου είναι να ευαισθητοποιήσει και να αλλάξει τις κοινωνικές στάσεις και τα στερεότυπα απέναντι στα ΛΟΑΤΙ+ παιδιά.

Στο πλαίσιο του έργου δημοσιεύθηκαν επίσης εννέα εθνικές εκθέσεις, στις οποίες παρουσιάζεται η νομική και κοινωνικο-πολιτισμική κατάσταση όσον αφορά στα ΛΟΑΤΙ+ άτομα – κυρίως τα παιδιά – στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο. Οι εκθέσεις αυτές, που θα είναι σύντομα διαθέσιμες online, συμπεριλαμβάνουν πέντε χώρους παρέμβασης (σχολεία, υγεία, οικογένεια, δημόσιοι χώροι και μέσα ενημέρωσης) καθώς και μια συνολική αξιολόγηση των τάσεων και των ελλείψεων που παρατηρούνται σε κάθε χώρα.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες φορείς εκπόνησαν εθνικές έρευνες προκειμένου να εντοπίσουν σωστές πρακτικές όσον αφορά στην αντιμετώπιση περιστατικών βίας εναντίον ΛΟΑΤΙ+ παιδιών.

Το έργο “Diversity and Childhood” χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (REC) της Ε.Ε. και υλοποιείται στην Ελλάδα, την Ισπανία, το Βέλγιο, την Πορτογαλία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Λιθουανία, την Σλοβενία και την Κροατία. Η καινοτόμος προσέγγισή του έγκειται στην ανάπτυξη μιας διαδραστικής online εφαρμογής με συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, η οποία θα είναι δωρεάν διαθέσιμη σε παιδιά και νέους, ηλικίας 6-18 ετών, και επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά.

Μπορείτε να διαβάσετε τις εκθέσεις και να ενημερωθείτε για τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου στην επίσημη ιστοσελίδα: https://www.diversityandchildhood.eu/ !

Leave a comment
or ask for help