Πενθήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πολιτισμική νοημοσύνη

Πενθήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πολιτισμική νοημοσύνη

Πενθήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πολιτισμική νοημοσύνη

Πενθήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πολιτισμική νοημοσύνη

Το ΚΜΟΠ σας προσκαλεί σε 5μερη εκπαίδευση που διοργανώνει με θέμα την πολιτισμική νοημοσύνη, την εβδομάδα 13-17 Φεβρουαρίου 2023, μεταξύ 9.00-17.00. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΚΜΟΠ στην Αθήνα και θα συμμετάσχουν σε αυτή εκπρόσωποι από 6 ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στη δράση CQ+. Στόχος είναι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της δράσης και στοχεύει στην ενίσχυση της πολιτισμικής συνείδησης – ή αλλιώς πολιτισμικής νοημοσύνης.

 

Στην εκπαίδευση θα αναπτυχθούν τα εξής θέματα:

  • Η έννοια της πολιτισμικής νοημοσύνης
  • Πώς η κουλτούρα μας επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο και τους άλλους πολιτισμούς
  • Πώς μπορούμε να εργαζόμαστε καλύτερα σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

 

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

 

Μπορείτε να συμμετάσχετε στην εκπαίδευση, είτε όλες είτε συγκεκριμένες μέρες, δηλώνοντας συμμετοχή στον ακόλοθο σύνδεσμο: https://forms.gle/ucpJWufBDorPCCDY6

 

Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης είναι διαθέσιμο ΕΔΩ.

 

Η πολιτισμική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς και να προσαρμόζεται στις πολιτισμικές διαφορές, προκειμένου να μπορεί να εργάζεται αποτελεσματικά σε διαφορετικές πολιτισμικά καταστάσεις. Ένα άτομο που διαθέτει πολιτισμική νοημοσύνη δεν γνωρίζει απλώς διαφορετικούς πολιτισμούς – είναι σε θέση να προσαρμόζεται πολιτισμικά, να λειτουργεί αποτελεσματικά και να σχετίζεται με ανθρώπους σε μια ποικιλία πολιτισμικών πλαισίων.

 

Στόχος του προγράμματος CQ+ είναι να αντιμετωπίσει την πόλωση στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας ενήλικες εκπαιδευόμενους όλων των ηλικιών, ικανοτήτων, επαγγελμάτων και υπόβαθρων ώστε να αναπτύξουν την πολιτισμική τους νοημοσύνη και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη του έργου Αφροδίτη Αζάρη στο [email protected]  ή στο 2103637547.

Leave a comment
or ask for help