Search
Close this search box.

Σοβαρές οι επιπτώσεις του COVID-19 στη στήριξη και ένταξη στην απασχόληση γυναικών θυμάτων trafficking

στήριξη θυμάτων trafficking

Σοβαρές οι επιπτώσεις του COVID-19 στη στήριξη και ένταξη στην απασχόληση γυναικών θυμάτων trafficking

στήριξη θυμάτων trafficking

Οι δυσκολίες που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού στη διαδικασία υποστήριξης και ένταξης των γυναικών θυμάτων trafficking στην αγορά εργασίας βρέθηκαν στο επίκεντρο διαδικτυακού συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου TOLERANT (TransnatiOnaL network for Employment integRAtion of women vicTims of trafficking).

Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 100 φορείς και οργανισμοί, ενδιαφερόμενες κοινότητες, επαγγελματίες και ειδικοί, οι οποίοι μοιράστηκαν καλές πρακτικές και τρόπους στήριξης των γυναικών θυμάτων trafficking και συζήτησαν προτάσεις και τρόπους διαχείρισης του φαινομένου και των συνεπειών του. Στόχος ήταν να ανοίξει ο δρόμος για έναν διακρατικό διάλογο σχετικά με την υποστήριξη των γυναικών αυτών, ιδιαίτερα στο πεδίο της απασχόλησης.

Το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε από τις συζητήσεις και τα workshop που πραγματοποιήθηκαν είναι ο σοβαρός αντίκτυπος που είχε ο COVID-19 στη διαδικασία ένταξης των θυμάτων trafficking στην αγορά εργασίας. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας κατέστησαν ακόμη πιο δύσκολη την πρόσβαση των ευάλωτων ατόμων στην απασχόληση και την εύρευση θέσεων εργασίας με αξιοπρεπείς συνθήκες. Ιδιαίτερα οι γυναίκες θύματα εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες κατά την αναζήτηση εργασίας εξαιτίας παραγόντων όπως τα ψυχολογικά τραύματα που φέρουν, η έλλειψη γλωσσικών γνώσεων και αναγνώρισης προσόντων, πολιτιστικά και φυλετικά εμπόδια κ.ά.

Οι φορείς υλοποίησης του έργου TOLERANT στην Ελλάδα, την Αυστρία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία επεσήμαναν ότι στη διάρκεια του lockdown οι ευκαιρίες απασχόλησης ήταν λιγότερες, ενώ πολλές επωφελούμενες που είχαν καταφέρει να εξασφαλίσουν μια θέση εργασίας απολύθηκαν εν τέλει λόγω της πανδημίας. Μεγάλη πρόκληση εν μέσω lockdown αποτέλεσε η παροχή online υπηρεσιών στα θύματα, με τους συμμετέχοντες φορείς να αναγκάζονται να προσαρμόσουν τις υπηρεσίες υποστήριξης που προσέφεραν στις γυναίκες θύματα trafficking.

Στα διάφορα workshop που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του συνεδρίου συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη μετανάστευση, το φύλο, την απασχόληση και το trafficking, με τους συμμετέχοντας να υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το φύλο. Τόνισαν επίσης τη σημασία της επαγγελματικής και οικονομικής ενδυνάμωσης για την εφαρμογή μιας ολιστικής και βιώσιμης διαδικασίας ένταξης των γυναικών θυμάτων trafficking στην κοινωνία.

Τέλος, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν συστάσεις πολιτικής βασισμένες στα συμπεράσματα που προέκυψαν από τον διακρατικό διάλογο μεταξύ ειδικών, επαγγελματικών και σχετικών φορέων. Μπορείτε να διαβάσετε τις συστάσεις πολιτικής στο 4ο  Newsletter του TOLERANT.

Στο πλαίσιο του έργου, έχει δημοσιευθεί επίσης ένας οδηγός που έχει σκοπό να βοηθήσει τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, τους παρόχους υπηρεσιών και άλλους φορείς να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές υποστήριξης των γυναικών θυμάτων trafficking. Μπορείτε να δείτε τον οδηγό του TOLERANT ΕΔΩ.

 

Σχετικά με το έργο

Το έργο TOLERANT χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και έχει ως στόχο να διευκολύνει την κοινωνική ενσωμάτωση γυναικών και κοριτσιών που προέρχονται από τρίτες χώρες και είναι θύματα εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση, εστιάζοντας στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας στη χώρα προορισμού και στην Ε.Ε γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα, το έργο επιδιώκει να εντάξει τις γυναίκες θύματα εμπορίας στην απασχόληση παρέχοντάς τους ολοκληρωμένες υποστηρικτές υπηρεσίες όπως πληροφορίες για την αγορά εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες, συμβουλές για τη σύνταξη βιογραφικού και ενημέρωση για τις ευκαιρίες κατάρτισης, αλλά και να ενημερώσει τους εργοδότες, τους υπεύθυνους προσλήψεων και τους φορείς λήψης αποφάσεων για τη σπουδαιότητα της διευκόλυνσης της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για τις γυναίκες θύματα εμπορίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΚΜΟΠ (210 3637547, [email protected]).

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στα website https://tolerantproject.eu/ και http://www.tolerantnetwork.com/.

Leave a comment
or ask for help