Σεμινάριο εκπαιδευτικών | Ενσωματώνοντας τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών στην εκπαίδευση

Παιδιά προσφύγων

Σεμινάριο εκπαιδευτικών | Ενσωματώνοντας τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών στην εκπαίδευση

Παιδιά προσφύγων

Η εκπαίδευση αποτελεί τον πυρήνα της ένταξης των μεταναστών/τριών στις κοινωνίες υποδοχής. Ωστόσο, τροχοπέδη στην ομαλή ενσωμάτωση των νεοαφιχθέντων παιδιών προσφύγων και μεταναστών στα εκπαιδευτικά συστήματα αποτελεί η αξιολόγηση των προηγούμενων γνώσεών τους, η οποία αποδεικνύεται δύσκολη υπόθεση στις περισσότερες περιπτώσεις.

Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού σε αυτή τη διαδικασία είναι κομβικός. Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να έχουν πρόσβαση στα κατάλληλα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να αξιολογήσουν τις γνώσεις και την προηγούμενη μάθηση των παιδιών προσφύγων και μεταναστών, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της μαθησιακής τους πορείας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, το ευρωπαϊκό έργο CIRCLE, στο οποίο συμμετέχει το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας και η Eurotraining έχει αναπτύξει καινοτόμα διαγνωστικά εργαλεία, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να αξιολογήσουν την προηγούμενη μάθηση και τις γνώσεις των παιδιών προσφύγων και μεταναστών.

Στο πλαίσιο αυτό, σας προσκαλούμε σε εκπαίδευση για τη χρήση των παραπάνω εργαλείων, την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 με 12:00.

Μπορείτε να προεγραφείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcsf-uurzkiHdEkx3PNS-D5KWCMCheJclzf

Τα προγράμματα αυτά θα ενισχύσουν την ικανότητα των εκπαιδευτικών να αξιοποιήσουν σωστά τα εργαλεία αξιολόγησης των γνώσεων των μαθητών, ενώ θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και τις γνώσεις τους πάνω σε παιδαγωγικές προσεγγίσεις που προάγουν την χωρίς αποκλεισμούς, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση.

Οι εκπαιδεύσεις του CIRCLE είναι διαθέσιμες σε πέντε γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, ισπανικά, ιταλικά και πορτογαλικά) και βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

👉 https://elearning.coeus.online/course/index.php?categoryid=15

Σχετικά με το έργο

Το έργο CIRCLE – “Inclusion of Refugee Children in Education” φιλοδοξεί να ενισχύσει την πρόσβαση των παιδιών προσφύγων και μεταναστών στην εκπαίδευση, να μειώσει τις πιθανότητες πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και να προωθήσει την πρόοδό τους μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος. Κύριος στόχος του είναι να υποστηρίξει την ένταξη των νεοαφιχθέντων παιδιών μεταναστών/προσφύγων στην εκπαίδευση στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, μέσω της ανάπτυξης εργαλείων και πολιτικών που θα επιτρέψουν στις/στους εκπαιδευτικούς να αξιολογούν αποτελεσματικά και να επικυρώνουν τις προηγούμενες γνώσεις τους με απώτερο σκοπό να επιτρέψουν τη συνέχιση της μαθησιακής πορείας των παιδιών αυτών.

Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το έργο, επικοινωνήστε μαζί μας στο circle@kmop.eu ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου www.circle-project.eu!

Leave a comment
or ask for help