Η συμβολή του εθελοντισμού στην τοπική κοινωνία

Εθελοντές

Η συμβολή του εθελοντισμού στην τοπική κοινωνία

Εθελοντές

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σας προσκαλεί στην ενημερωτική εκδήλωση με θέμα “Προάγοντας τη σπουδαιότητα του εθελοντισμού, συμβάλλοντας στην τοπική κοινωνία”, η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 11.00-13.00, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Στην εκδήλωση θα συζητηθούν οι βασικές δεξιότητες που χρειάζονται για τη συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις, οι αντίστοιχες δράσεις που σχεδιάζουν και υλοποιούν δήμοι αλλά και οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, ενώ στο τέλος θα παρουσιαστεί η καινοτόμος εκπαιδευτική πλατφόρμα για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των εθελοντών.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvc-iqrDIiE9SVC426fVQKJbVBDHS9E-GQ

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης “EVOLVE – Providing key skills and compEtences to low-skilled adult VOLuntrees for the implementation of social welfare activities at locaL leVEl“, η οποία στοχεύει στην αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων σε εθελοντικές δράσεις και στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ των τοπικών αρχών και οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Leave a comment
or ask for help