Πρωτόκολλο διαχείρισης ενδοοικογενειακής βίας για γυναίκες Ρομά: Ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για επαγγελματίες

Ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση της πρόληψης και καταπολέμησης της ενδοοικογενειακής βίας εναντίον γυναικών Ρομά κάνει το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας, προσφέροντας για πρώτη φορά σε επαγγελματίες και διαπολιτισμικούς μεσολαβητές/-τριες τα εργαλεία και τη γνώση ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τέτοιου είδους περιστατικά. Η ενδοοικογενειακή βία εναντίον …

Πρωτόκολλο διαχείρισης ενδοοικογενειακής βίας για γυναίκες Ρομά: Ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για επαγγελματίες Read More »