Έρευνα: Σοβαρά εμπόδια στην επιχειρηματικότητα των νέων

Η γραφειοκρατία και η πολυπλοκότητα των διοικητικών διαδικασιών, η έλλειψη συστημικής υποστήριξης, καθώς και η έλλειψη επιχειρηματικών δεξιοτήτων/γνώσεων είναι τα βασικά εμπόδια που αποθαρρύνουν τους νέους και τις νέες να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα διακρατικής έρευνας την οποία συντόνισε το ΚΜΟΠ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Stars4SD για τη στήριξη …

Έρευνα: Σοβαρά εμπόδια στην επιχειρηματικότητα των νέων Read More »