Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής και έμφυλης βίας στο πλαίσιο της μετανάστευσης

αντιμετώπιση σεξουαλικής και έμφυλης βίας

Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής και έμφυλης βίας στο πλαίσιο της μετανάστευσης

αντιμετώπιση σεξουαλικής και έμφυλης βίας

Διαθέσιμο για επαγγελματίες που εργάζονται με μετανάστες/ριες και πρόσφυγες είναι το δωρεάν διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής και έμφυλης βίας στο πλαίσιο της μετανάστευσης.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να ενημερώσει και να καταρτίσει τους επαγγελματίες, ώστε να μπορούν να εντοπίσουν περιστατικά σεξουαλικής και έμφυλης βίας καθώς και να κατευθύνουν τους/τις επιζήσαντες/επιζήσασες σε κατάλληλες υπηρεσίες υποστήριξης.

Η εκπαίδευση διαρκεί συνολικά 5 ώρες και περιλαμβάνει 7 θεματικές ενότητες:

  • Εισαγωγή στη σεξουαλική και έμφυλη βία
  • Οι κύριες συνέπειες της σεξουαλικής και έμφυλης βίας στην υγεία
  • Κέντρα καταπολέμησης της βίας
  • Σεξουαλική και Έμφυλη Βία στην αναγκαστική μετανάστευση: ΛΟΑΤΚΙ+/  Trafficking και Smuggling/ Ακρωτηριασμός Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων
  • Διεθνές και εθνικό νομικό πλαίσιο για την Σεξουαλική και Έμφυλη Βία
  • Εθνικοί και Διεθνείς Κανονισμοί για τους Πρόσφυγες/Αιτούντες Διεθνή Προστασία και την Έμφυλη Βία
  • Κώδικας δεοντολογίας

Μετά την ολοκλήρωση κάθε ενότητας, ο/η εκπαιδευόμενος-η έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει την κατανόηση των πληροφορίων μέσα από την συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου.

Μπορείτε να το παρακολουθήσετε δωρεάν, κάνοντας εγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/3rKW1rO 

Οι συμμετέχοντες/ουσες αφού ολοκληρώσουν τις ενότητες μπορούν να ζητήσουν βεβαίωση παρακολούθησης, στέλνοντας email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] .

Το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «NetCare – Networking and Care for Refugee and Migrant Women», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ιθαγένεια (REC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Leave a comment
or ask for help