Ενίσχυση δεξιοτήτων για επαγγελματίες & εθελοντές που στηρίζουν μονογονεϊκές οικογένειες

οικογένειες μονογονέων

Ενίσχυση δεξιοτήτων για επαγγελματίες & εθελοντές που στηρίζουν μονογονεϊκές οικογένειες

οικογένειες μονογονέων

Οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πλέον το 15% του συνόλου των οικογενειών στην Ε.Ε., αποτελούν μια μορφή οικογένειας που απειλείται περισσότερο με κοινωνικό αποκλεισμό λόγω οικονομικών δυσκολιών αλλά και της έλλειψης επαρκούς υποστήριξης από το κράτος.

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας διοργάνωσε στις 30 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου διήμερο διαδικτυακό σεμινάριο για επαγγελματίες και εθελοντές που εργάζονται με μονογονείς, με σκοπό να τους εκπαιδεύσει προκειμένου να είναι σε θέση να ενθαρρύνουν την απασχολησιμότητα και την κοινωνικο-εκπαιδευτική ανάπτυξη των μονογονέων.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν στελέχη ΜΚΟ, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτές, εργαζόμενοι σε δημόσιες και ιδιωτικές κοινωνικές υπηρεσίες, εθελοντές και νομικοί σύμβουλοι σε ΜΚΟ.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Συλλόγου «Γυναίκα Πυρήνας Οικογένειας», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ParentBank – “Enhancing the social inclusion of low income single parents”, το οποίο έχει ως στόχο να συμβάλει στην ενσωμάτωση των χαμηλόμισθων μονογονέων στην αγορά εργασίας.

Οι επαγγελματίες που συμμετείχαν στο σεμινάριο ενημερώθηκαν σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει δημιουργηθεί για την κατάρτιση και υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μονογονέων και περιλαμβάνει τη διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής, αριθμητικής καθώς και επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες αφενός να παρέχουν εκπαίδευση και στήριξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες των μονογονέων, αφετέρου να ενθαρρύνουν την απασχολησιμότητα και την κοινωνικο-εκπαιδευτική και προσωπική τους ανάπτυξη.

Στόχος του προγράμματος ParentBank είναι να συμβάλει στην ενσωμάτωση των χαμηλόμισθων μονογονέων στην αγορά εργασίας, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες παιδικής φροντίδας, των οποίων το κόστος αδυνατούν να επωμιστούν, μέσω μιας «τράπεζας χρόνου» (αμοιβαία ανταλλαγή υπηρεσιών), και αναπτύσσοντας τις δεξιότητες και το επιχειρηματικό τους πνεύμα. Το ParentBank έχει διετή διάρκεια και υλοποιείται στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Λιθουανία, την Ισπανία, τη Βουλγαρία και την Κροατία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τις επόμενες δράσεις του, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του https://www.parentbank.eu/.

Leave a comment
or ask for help