Search
Close this search box.

Εργαλεία μέτρησης κοινωνικού αντικτύπου: Προκλήσεις και οφέλη για τις ΜΚΟ

Εργαλεία μέτρησης κοινωνικού αντικτύπου: Προκλήσεις και οφέλη για τις ΜΚΟ

Εργαλεία μέτρησης κοινωνικού αντικτύπου: Προκλήσεις και οφέλη για τις ΜΚΟ

Εργαλεία μέτρησης κοινωνικού αντικτύπου: Προκλήσεις και οφέλη για τις ΜΚΟ

Τα πολλαπλά οφέλη που μπορεί να προσφέρει η μέτρηση κοινωνικού αντικτύπου στις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, όπως η ενίσχυση του κοινωνικού τους αποτυπώματος, η ανάκτηση της σχέσης εμπιστοσύνης με την κοινωνία και η πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς πόρους, ανέδειξε ημερίδα που διοργάνωσε το ΚΜΟΠ την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου.

 

Στην εκδήλωση επισημάνθηκε η ανάγκη για δομημένα και αξιόπιστα εργαλεία αξιολόγησης του κοινωνικού αντικτύπου δράσεων και πολιτικών, τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν από φορείς και οργανώσεις της ΚτΠ. Παρουσιάστηκαν, μάλιστα, στοιχεία από την έρευνα Προγραμμάτων ΘΑΛΗΣ, σύμφωνα με τα οποία, το 40% των ΜΚΟ στην Ελλάδα δεν εφαρμόζει κάποιο πρόγραμμα αποτύπωσης αποτελεσμάτων, με το 50% αυτών να δηλώνει ως λόγο την έλλειψη τεχνογνωσίας.

 

Στην ανάγκη αυτή για νέες μεθόδους μέτρησης του κοινωνικού αντικτύπου έρχεται να απαντήσει το ψηφιακό εργαλείο «Αρχιμήδης», το οποίο ανέπτυξε το ΚΜΟΠ στο πλαίσιο του έργου «Αρχιμήδης: Εργαλείο Καταγραφής Κοινωνικών Επιπτώσεων» και το οποίο παρουσιάστηκε στην ημερίδα. Πρόκειται για ένα ολιστικό εργαλείο εκτίμησης των κοινωνικών επιπτώσεων έργων, δράσεων και επενδύσεων, που στόχο έχει να αναδείξει τη σημασία του θετικού κοινωνικού προσήμου οποιασδήποτε πρωτοβουλίας.

 

Η εκτίμηση της κοινωνικής απόδοσης έχει μία σειρά από οφέλη, όπως η ολιστική προσέγγιση της αξίας από την οικονομική, περιβαλλοντική  και κοινωνική πλευρά, η παροχή αξιόπιστης και ουσιαστικής πληροφόρησης μέσω αριθμητικών αποτελεσμάτων για την  αποτελεσματικότητα των ενεργειών και η σταδιακή μεταβολή των στάσεων και αντιλήψεων ως προς το τι θεωρείται κοινωνικά επωφελές, τόνισε ο Δρ. Πύρρος Παπαδημητρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Επιστημονικά υπεύθυνος του έργου «Αρχιμήδης», ανοίγοντας τη συζήτηση. Ιδιαίτερα για τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, ανέφερε ο κ. Παπαδημητρίου, η μέτρηση της κοινωνικής απόδοσης τούς επιτρέπει να εκτιμήσουν τη συνεισφορά τους στη δημιουργία κοινωνικής αξίας, αλλά και να γνωστοποιήσουν σε χρηματοδότες, υπηρεσίες του δημοσίου, στο προσωπικό τους και σε όλους όσους επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα, τον αντίκτυπο που έχουν οι δραστηριότητές τους στην κοινωνία.

 

«Η μεγαλύτερη πρόκληση για τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών είναι να αναδείξουν την αξία τους. Και για να το κάνουν αυτό πρέπει να αναδείξουν το θετικό τους κοινωνικό αντίκτυπο, το αποτύπωμά τους», τόνισε από την πλευρά του ο Γιάννης Χατζίρης, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ΚΜΟΠ, ο οποίος αναφέρθηκε στον πολύπλευρο και πολυδιάστατο ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και στις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Όπως σημείωσε, η μέτρηση και η αξιολόγηση του κοινωνικού αποτυπώματος των οργανώσεων της ΚτΠ είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους στην κοινωνία αλλά και την επαφή τους με τους ωφελούμενους, να αντλήσουν πόρους και να αποκτήσουν επιρροή σε επίπεδο συνηγορίας.

 

Το εργαλείο «Αρχιμήδης»

Το ψηφιακό εργαλείο «Αρχιμήδης», το οποίο παρουσίασε ο Δρ. Γεώργιος Μέλιος, Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Ευημερίας στο Πανεπιστημιακό Κολλέγιο Λονδίνου και ερευνητής του «Αρχιμήδη», βασίζεται σε ένα πολυσύνθετο μαθηματικό μοντέλο, το οποίο μπορεί να εκτιμά πάνω από 200 δείκτες που σχετίζονται με την κοινωνική ευημερία και, σε συνδυασμό με στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από κάθε περιφέρεια της Ελλάδας, να υπολογίσει τον κοινωνικό αντίκτυπο δράσεων σε διάφορους τομείς και περιφέρειες της χώρας.

 

Όσον αφορά στις καινοτομίες του εργαλείου, ο κ. Μέλιος επεσήμανε την ευχρηστία, την προσαρμοστικότητά του, καθώς και το επίπεδο ανάλυσης δεδομένων που προσφέρει. Όπως είπε, «για πρώτη φορά στην Ελλάδα συλλέχθηκαν δεδομένα σε επίπεδο περιφερειών από μικρο-ερωτηματολόγια άνω των 50.000 απαντήσεων, από το 2005 έως και σήμερα, έγινε ανάλυση των μικρο-δεδομένων σε επίπεδο περιφέρειας και προσπαθήσαμε να προσδιορίσουμε 10 βασικούς τομείς δράσεων οι οποίες αποτελούν και τους βασικούς τομείς δράσης των οργανώσεων της ΚτΠ».

 

«Το ψηφιακό εργαλείο “Αρχιμήδης” συμβάλει στη σταδιακή μεταβολή των στάσεων και των αντιλήψεων ως προς την έννοια της κοινωνικής αξίας», καθιστώντας την απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση δράσεων, πρωτοβουλιών ακόμη και επενδύσεων, ανέφερε από την πλευρά του ο Δρ. Παπαδημητρίου.

 

 

ℹ️ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο «Αρχιμήδης» μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΚΜΟΠ στο [email protected] ή στο 210 3637547.

 

Χρηματοδοτικός φορέας

Το έργο «Αρχιμήδης: Εργαλείο Καταγραφής Κοινωνικών Επιπτώσεων» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το ΚΜΟΠ. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr.

 

Leave a comment
or ask for help