Μουσικό εργαστήριο MaMuMi για την προώθηση της διαπολιτισμικότητας

Μετανάστης παίζει μουσική

Μουσικό εργαστήριο MaMuMi για την προώθηση της διαπολιτισμικότητας

Μετανάστης παίζει μουσική

Θέλετε να μάθετε πώς το storytelling μέσα από τη μουσική και το τραγούδι μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη ένταξη και ενσωμάτωση των μεταναστών/τριών στην κοινωνία;

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας διοργανώνει την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020, 15.00-16.00, το διαδικτυακό μουσικό εργαστήριο MaMuMi, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου MaMuMi – Mapping the music of migration. Το εργαστήριο επιδιώκει να προσφέρει στους εργαζόμενους/ες των ΜΚΟ την τεχνογνωσία για να διοργανώσουν οι ίδιοι/ες μουσικά εργαστήρια με μετανάστες/ριες (θα δοθεί και ένα εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες). Στόχος είναι η κατανόηση του παρελθόντος των μεταναστών/ριών, των ΜΚΟ και του προσωπικού τους.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε:

  • Προσωπικό ΜΚΟ/εθελοντές, διαμεσολαβητές/ήτριες, κοινωνικούς/ες λειτουργούς που εργάζονται με μετανάστες/ριες και πρόσφυγες

Δηλώστε συμμετοχή μέσω του παρακάτω συνδέσμου

👉 https://forms.gle/jH77cYBa5sq7Uvtq9

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ

  • Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στην Ελληνική γλώσσα.
  • Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Λίγα λόγια για το έργο

Το MaMuMi «Χαρτογράφηση της Μουσικής της Μετανάστευσης» είναι ένα διετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ μουσικής κληρονομιάς, που εστιάζει στη μουσική και το τραγούδι ως εργαλεία προώθησης της διαπολιτισμικότητας και υλοποιείται σε 7 χώρες (Βουλγαρία, Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Νορβηγία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο). Στην πορεία του έργου δημιουργείται ένας μουσικός μεταναστευτικός διαδραστικός χάρτης για την ανάδειξη των μουσικών ταξιδιών/ιστοριών των μεταναστών-ριών, που θα καταγραφούν μέσα από τα ειδικά σχεδιασμένα εργαστήρια ‘MaMuMi Song Stories Workshop’.

Τι είναι το Μουσικό εργαστήριο MaMuMi

To Μουσικό Εργαστήριο MaMuMi οι συμμετέχοντες/ουσες θα εκπαιδευτούν στη μέθοδο “Song Stories” (Ιστορίες Τραγουδιών) δηλαδή στο πώς θα καταγράψουν τα μουσικά ταξίδια των μεταναστών-ριών από την χώρα προέλευσης έως την χώρα υποδοχής. Oι εν λόγω ιστορίες επικεντρώνονται σε «μουσικά κομμάτια-κληρονομιά», δηλαδή τα τραγούδια ή τη μουσική που κληρονόμησαν οι μετανάστες/ριες, ενώ η συζήτηση γύρω από αυτά δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την ευαισθητοποίησή τους ως προς την ποικιλομορφία και την διαπολιτισμικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected]  !

Website: https://mamumi.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/MamumiErasmus/

Leave a comment
or ask for help