Οι τέχνες και η μουσική ως μέσο ένταξης των μεταναστών

Man playing guitar

Οι τέχνες και η μουσική ως μέσο ένταξης των μεταναστών

Man playing guitar

Οι τέχνες και η μουσική έχουν τη δύναμη να ενώσουν τους ανθρώπους, συμβάλλοντας στον πολιτισμικό διάλογο και νικώντας την ξενοφοβία. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MaMuMi – «Χαρτογραφώντας τη Μουσική της Μετανάστευσης», το οποίο υλοποιεί στην Ελλάδα το ΚΜΟΠ, εστιάζει στην αφήγηση ιστοριών (storytelling) μέσα από τη μουσική ως μέσο ένταξης των μεταναστών και μεταναστριών στην κοινωνία.

Στο Μουσικό Εργαστήριο MaMuMi, που πραγματοποιήσαμε διαδικτυακά την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, οι συμμετέχοντες/ουσες – προσωπικό ΜΚΟ, εθελοντές, διαμεσολαβητές και κοινωνικοί λειτουργοί που εργάζονται με πρόσφυγες και μετανάστες/τριες – είχαν την ευκαιρία να μάθουν με ποιο τρόπο η αφήγηση ιστοριών μπορεί να συμβάλει στην αρμονική ενσωμάτωση των μεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής.

Μουσικό Εργαστήριο MaMuMi

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδεύθηκαν στη μέθοδο “Song Stories” («Ιστορίες Τραγουδιών»), δηλαδή στο πώς να καταγράφουν οι ίδιοι/ες τα μουσικά ταξίδια των μεταναστών/τριών από τη χώρα προέλευσης έως τη χώρα υποδοχής. Οι εν λόγω ιστορίες επικεντρώνονται σε «μουσικά κομμάτια-κληρονομιά», δηλαδή στα τραγούδια ή τη μουσική που κληρονόμησαν οι μετανάστες/ριες.

Στόχος του Εργαστηρίου ήταν να αποκτήσουν οι επαγγελματίες και οι εθελοντές που εργάζονται με μετανάστες τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορούν να διοργανώσουν μουσικά εργαστήρια με μετανάστες και να τα συμπεριλάβουν στις μεθόδους ένταξης που ήδη εφαρμόζουν.

Το πρόγραμμα MaMuMi

Μέσα από ένα μουσικό οδοιπορικό στις πατρίδες τους και στα ταξίδια που έκαναν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες μέχρι να φτάσουν στον προορισμό τους, το MaMuMi – «Χαρτογραφώντας τη Μουσική της Μετανάστευσης» επιδιώκει να αναδείξει τη σχέση μεταξύ μετανάστευσης και μουσικής, ως «κλειδί» για την κοινωνική ενσωμάτωση. Στην πορεία του έργου και με βάση τα μουσικά εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν, θα δημιουργηθεί ένας διαδραστικός χάρτης για την ανάδειξη των μουσικών ταξιδιών/ιστοριών των μεταναστών/ριών. Το έργο υλοποιείται σε 7 χώρες (Βουλγαρία, Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Νορβηγία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected].

Leave a comment
or ask for help