Το έργο Hold On ξεκίνησε με μια εναρκτήρια συνάντηση!

Το έργο Hold On ξεκίνησε με μια εναρκτήρια συνάντηση!

Η πρώτη εναρκτήρια συνάντηση του έργου Hold On πραγματοποιήθηκε αυτό το καλοκαίρι. Αυτή η συνάντηση σηματοδότησε την επίσημη έναρξη του έργου. Χάρη στη συμμετοχή όλων των εταίρων, η κοινοπραξία είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει κάθε οργανισμό και κάθε διαχειριστή έργου.

Τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση ήταν:

– Παρουσίαση όλων των εταίρων στο έργο

Ποιοι είμαστε; Η κοινοπραξία αποτελείται από 6 εταίρους από την ευρωπαϊκή ήπειρο. Οι χώρες που εκπροσωπούνται είναι: Ελλάδα, Αλβανία, Κύπρος, Βόρεια Μακεδονία, Γαλλία και Πολωνία.

Η τεχνογνωσία των οργανισμών είναι διαφορετική και αλληλοσυμπληρώνεται: Έχουμε πολλές ΜΚΟ που  προσφέρουν βοήθεια σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, από νεότερες ηλικίες έως τους ηλικιωμένους. Οι τομείς εργασίας που εκπροσωπούνται περιλαμβάνουν την υγεία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνία των πολιτών και τη δημοκρατία, την κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση, τις τέχνες και τον πολιτισμό, αλλά και την κοινωνική προστασία, τη νεολαία, τα δικαιώματα των παιδιών και την καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων. Μεταξύ των εταίρων συγκαταλέγεται επίσης ένα Κέντρο Εκπαίδευσης, κατάρτισης ΤΠΕ, έρευνας και ανάπτυξης με 4 κύρια τμήματα: Στρατηγική Έρευνα, Έρευνα, Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΤΠΕ, και Ανάπτυξη Λογισμικού. Επίσης συμπεριλαμβάνεται ένας δήμος που παρέχει πληροφορίες, συμβουλευτική, παιδική προστασία, μάθημα γονέων, ομάδες νέων, υπηρεσίες για παιδιά και οικογένειες, διαχείριση  περιπτώσεων και παραπομπής, καθώς και κέντρο νεολαίας που παρέχει επίσημη και άτυπη εκπαίδευση. Τέλος, ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο ολοκληρώνει την κοινοπραξία με τα 25 διαφορετικά τμήματα του.

Η ποικιλία των δημόσιων/ιδιωτικών φορέων και τα πεδία δράσης τους αποτελούν μεγάλη δύναμη για το έργο μας.

– Παρουσίαση των στόχων του έργου

Το Hold On είναι ένα έργο που στοχεύει να ανταποκριθεί στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι και οι φροντιστές τους σχετικά με την ψυχική υγεία, καθότι η πανδημία Covid19 αύξησε τις ήδη υπάρχουσες προκλήσεις. Χάρη στα επερχόμενα πρωταρχικά αποτελέσματα του έργου Hold On, θα είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε τους νέους που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, προωθώντας την αμοιβαία υποστήριξη και τη συμμετοχή των πολιτών και παρέχοντας εκπαίδευση σε επαγγελματίες που εργάζονται με τους νέους για την ενίσχυση των δράσεων για την επίτευξη αυτών των στόχων.

– Καθολική παρουσίαση του χρονοδιαγράμματος και της διοικητικής διαχείρισης

Αυτό το μέρος επέτρεψε σε όλους τους εταίρους να βρουν κοινές ημερομηνίες για μηνιαίες διαδικτυακές συναντήσεις, μεγαλύτερες σε διάρκεια συναντήσεις εταίρων και ένα δια ζώσης διεθνές συνέδριο που έχει προγραμματιστεί στην Ελλάδα για το φθινόπωρο του 2024.

Έναρξη της Δραστηριότητας 2: Ανάπτυξη Ικανοτήτων Νέων

Συντονιστής αυτής της δραστηριότητας είναι το ΚΜΟΠ (Ελλάδα). Οι κύριες δράσεις είναι: η ανάπτυξη ενός μαθήματος e-learning και η πιλοτική του εφαρμογή, προετοιμασία συνεδριών καθοδήγησης και τέλος, ένα διεθνές συνέδριο.

Για την ανάπτυξη της πρώτης δράσης, ο επικεφαλής της δραστηριότητας παρείχε σε όλους τους εταίρους ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης αναγκών που θα το διανείμουν σε νέους ώστε να αξιολογήσουν τις ανάγκες τους σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας και την αμοιβαία υποστήριξη. Αυτό το ερωτηματολόγιο θα οδηγήσει σε μια έκθεση αξιολόγησης που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του μαθήματος e-learning και θα καλύψει τις ανάγκες των νέων.

Τις επόμενες εβδομάδες μετά την έναρξη, το Afeji (Γαλλία) άδραξε την ευκαιρία να παρουσιάσει το έργο Hold On στο Σπίτι των Εφήβων (Maison des adolescents – Afeji) της πόλης Valenciennes. Οι υπεύθυνοι του έργου συναντήθηκαν με 3 επαγγελματίες: τον διευθυντή του Σπιτιού των Εφήβων, έναν ψυχολόγο και μια νοσοκόμα, οι οποίοι εργάζονται καθημερινά με τις ομάδες-στόχους μας. Το θέμα της ψυχικής υγείας, καθώς και ο επείγον χαρακτήρας της κατάστασης, δεν ήταν κάτι νέο για τους επαγγελματίες. Μάλιστα, ήταν ενθουσιασμένοι να συμμετάσχουν στο έργο Hold On και θα βοηθήσουν στην διανομή του ερωτηματολογίου αξιολόγησης αναγκών στους νέους που συναντούν. Γνωρίστε την Katy, τη Fanny και την Estelle (με τη Sabrina και την Coline, υπεύθυνες έργου του Afeji). Καλώς ήρθατε στην ομάδα μας!

Από αριστερά προς τα δεξιά: Katy (νοσοκόμα), Fanny (ψυχολόγος), Sabrina και Coline (συντονίστριες του έργου), Estelle (Διευθύντρια του Σπιτιού των Εφήβων).

Leave a comment
or ask for help