ΚΜΟΠ

KMOP | 5 initiatives that boost inclusive education

A promising initiative to promote an inclusive education, where all students can unleash their potential regardless of their socio-economic background, is being launched by the European Commission, which published on 30 June 2022 a Proposal for a Council Recommendation on “Pathways to school success“. This initiative includes a set of actions and measures aiming, among …

KMOP | 5 initiatives that boost inclusive education Read More »

ΚΜΟΠ | 5 δράσεις για ένα πιο συμπεριληπτικό σχολείο

Μια ελπιδοφόρα πρωτοβουλία για την προώθηση ενός συμπεριληπτικού σχολείου, όπου όλοι οι μαθητές θα μπορούν να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους ανεξάρτητα από το κοινωνικο-οικονομικό τους υπόβαθρο, δρομολογεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δημοσίευσε στις 30 Ιουνίου 2022 Πρόταση Σύστασης του συμβουλίου «Δρόμοι προς τη σχολική επιτυχία» Η εν λόγω πρωτοβουλία περιλαμβάνει μία σειρά μέτρων πολιτικής …

ΚΜΟΠ | 5 δράσεις για ένα πιο συμπεριληπτικό σχολείο Read More »

Μνημόνιο Συνεργασίας με το Mediterranean College για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων

Μνημόνιο Συνεργασίας για την ανάπτυξη δράσεων εκπαιδευτικού, ερευνητικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα υπογράφηκε μεταξύ του Mediterranean College και του ΚΜΟΠ – Κέντρου Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας, με απώτερο σκοπό τη διασύνδεση των φοιτητών του Κολλεγίου και την ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων του Κέντρου. Στο σχετικό σύμφωνο που υπέγραψαν η Γενική Διευθύντρια του ΚΜΟΠ, Δρ. Αντωνία Τορρένς και …

Μνημόνιο Συνεργασίας με το Mediterranean College για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων Read More »

Το ΚΜΟΠ στις κορυφαίες ελληνικές Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις

Στις πρώτες θέσεις του πίνακα αξιολόγησης των ελληνικών Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων βρέθηκε για μία ακόμη χρονιά το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του  προγράμματος «ΘΑΛΗΣ ΙΙ: Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση των ΜΚΟ στην Ελλάδα» το οποίο υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και τη ΜΚΟ HIGGS. Η Ερευνητική Ομάδα του …

Το ΚΜΟΠ στις κορυφαίες ελληνικές Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις Read More »

Leave a comment
or ask for help