Απασχόληση

Λογότυπο έργου
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

GrandFriend

GrandFriend – Intergenerational Hub for the Amelioration of Sustainable Agricultural Practices and Entrepreneurial Mindset The GrandFriend project’s aims are to raise awareness of the benefits

Διαβάστε περισσότερα »
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

EMPOWER

EMPOWER – Social Enterprises’ Sustainability Tools Fostering the sustainability and scalability of new and existing social enterprises, and supporting young entrepreneurs. Grant Agreement Number: 2021-1-BG01-KA220-YOU-000029024

Διαβάστε περισσότερα »
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

SYnC

SYnC – Strengthening youth entrepreneurship and innovation capital for the circular economy SYnC is an Erasmus+ project focused on developing a non-formal educational framework to

Διαβάστε περισσότερα »
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

META-COIN

META-COIN – META-COmpetences for INternational Working Environments Developing an optional training path and online material of future meta-skills, international and multicultural skills. Grant Agreement Number:

Διαβάστε περισσότερα »
EXIT project logo
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

EXIT

EXIT – Exploring Sustainable Strategies to Counteract Territorial Inequalities from an Intersectional Approach The project will provide an in-depth analysis of ‘left-behindness’ and identify strategies

Διαβάστε περισσότερα »
YURI project logo
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

YURI

YURI – INTERCULTURAL URBAN-RURAL YOUTH DIALOGUES FOR COLLECTIVE ENTREPRENEURSHIP YURI seeks to empower young people, especially those facing fewer opportunities, by promoting inclusion and diversity,

Διαβάστε περισσότερα »
Balance
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

BALANCE

Balance Supporting and equipping women and their workplace leaders to better manage work-life balance in a post-covid working world. Project Number: KA220-ADU-5589C320 Funded by: Erasmus+ 

Διαβάστε περισσότερα »
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

GameON

GameON: Overcome youth unemployment through digital entrepreneurship GameON aims to help young people overcome unemployment by providing them with the necessary skills and knowledge to

Διαβάστε περισσότερα »
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

GRACE

GRACE: Strengthening the digital competences of cultural and creative microenterprises toset in motion their creativity and innovation in the digital era GRACE aims to support

Διαβάστε περισσότερα »
RE-START
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

RE-START

Re-Start Empowering women to re-enter professional life. Project Number: 2020-1-ES01-KA204-081906 Funded by: Erasmus+        Duration: 31/08/2020 – 30/08/2022    Challenge Recent surveys highlight the

Διαβάστε περισσότερα »
MuseumAR project logo
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

MuseumAR

MuseumAR – Storifying An Augmented Future For Museums  An Erasmus+ programme aims to empower museums and cultural institutions to adopt innovative technological tools to engage their

Διαβάστε περισσότερα »
REC / Daphne / Justice

WeToo

WeToo – Προστασία της ψυχικής υγείας: Ενδυνάμωση των εργαζομένων πρώτης γραμμής και των θυμάτων και επιζώντων SGBV Το έργο WeToo έχει ως στόχο να επιτρέψει στους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής να διαχειρίζονται καλύτερα το

Διαβάστε περισσότερα »
Horizon 2020

EQUALS-EU

Η περιφερειακή εταιρική σχέση της Ευρώπης για την ισότητα των φύλων στην ψηφιακή εποχή EQUALS-EU αποσκοπεί στην προώθηση της ισότητας των φύλων στην κοινωνική καινοτομία. Αριθμός Συμφωνίας Επιχορήγησης: 101006396 Χρηματοδοτείται από:

Διαβάστε περισσότερα »
TOLERANT
AMIF

TOLERANT

ΑΝΕΚΤΙΚΗ: Δίκτυο TransnatiOnaL για την απασχόληση IntegRAtion του womeN vicTims της εμπορίας ανθρώπων ΑΝΕΚΤΙΚΗ επικεντρώνεται στην ένταξη των γυναικών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα »
Έργο ΟΜΑΔΙΚΉς ΕΡΓΑΣΊΑς
REC / Daphne / Justice

TEAMWORK

TEAMWORK – CombaT sExuAl παρενόχληση στο WORKplace TEAMWORK στοχεύει στην ενίσχυση της καταπολέμησης της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης: 881719 χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα »
Γονική Τράπεζα-έργο
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

ParentBank

ParentBank- Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των χαμηλού εισοδήματος μονογονεϊκές οικογένειες ParentBank στοχεύει στη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης της αγοράς εργασίας των χαμηλού εισοδήματος μονογονεϊκές οικογένειες. Αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης:

Διαβάστε περισσότερα »
Έργο TITOur
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

TSITour

TITOur- Κατάρτιση για την κοινωνική ένταξη στον τουρισμό, με τη συμπερίληψη των ηλικιωμένων ως τοπικών παραμυθάδων για την Τουριστική Βιομηχανία TSITour στοχεύει στην καταπολέμηση της αδράνειας των

Διαβάστε περισσότερα »
Λογότυπο έργου DropIn
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

DROP IN

Drop In: Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου Σε στοχεύει στην ενίσχυση των βασικών και εγκάρσιων δεξιοτήτων των νέων που εγκαταλείπουν το σχολείο και την επανεισαγωγή τους στην αγορά εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα »
Έργο HEAL
AMIF

HEAL

HEAL: η δημιουργία rEcovery και integration μέσω της δικτύωσης, της κατάρτισης empLoyment και της ψυχολογικής υποστήριξης για τις γυναίκες θύματα εμπορίας ανθρώπων HEAL έχει ως στόχο να διευκολύνει την ενσωμάτωση της τρίτης

Διαβάστε περισσότερα »
COSMIC-έργο
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

CO.S.M.I.C

Σία. S.M.I.C – Κοινοτική υποστήριξη για το έργο CO του Προγράμματος Άτυπων Φροντιστών Μεταναστών. S.M.I.C έχει ως στόχο να στηρίξει τους μετανάστες άτυπους φροντιστές, οι οποίοι διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, διακρίσεων και

Διαβάστε περισσότερα »
Λογότυπο έργου
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

SHOUT

SHOUT - Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες σε διατομεακή Προσέγγιση για καλύτερη εκπαίδευση και βιώσιμες καινοτομίες Η προώθηση της βιώσιμης καινοτομίας είναι το βασικό ζήτημα για τη δημιουργία χωρίς αποκλεισμούς και

Διαβάστε περισσότερα »
Λογότυπο INSERT
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

INSERT

INSERT: Η ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών / επαγγελματιών για το promotIoN της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε ενήλικες με migRanT φόντο INSERT στοχεύει στην προώθηση του κοινωνικού πνεύματος επιχειρηματία

Διαβάστε περισσότερα »
Λογότυπο Eldi-Care
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

ELDI-CARE

Eldi-Care: Η αντιστοίχιση δεξιοτήτων σε μια αναπτυσσόμενη ευρωπαϊκή οικονομία του αργύρου, η eldi-care αποσκοπεί στη βελτίωση των βασικών ικανοτήτων και του επιπέδου δεξιοτήτων των φροντιστών, ιδίως όσον αφορά την

Διαβάστε περισσότερα »
Λογότυπο έργου
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

EASE

EASE – Οι επιχειρηματίες για αυτονομία, αυτοανάπτυξη και ισότητα Η EASE στοχεύει στη δημιουργία των οφελών ή των δυνητικών οφελών της Εκπαίδευσης για ενήλικες γυναίκες πρόσφυγες,

Διαβάστε περισσότερα »
Έργο IntegrAction
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

IntegrAction

Integraction – Δράση για την κοινωνικοοικονομική ένταξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο Η Integraction αποσκοπεί στην προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο

Διαβάστε περισσότερα »
Λογότυπο έργου
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

ENTRINNO

EntrInno – Online Παιχνίδι για επιχειρηματικότητα και καινοτομία Βελτιστοποίηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας μέσω διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών. Αριθμός Σύμβασης Επιχορήγησης: 2015-1-CY01-KA204-011868 Χρηματοδοτούμενο από: Erasmus+       

Διαβάστε περισσότερα »
Λογότυπο έργου MedLit45+
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

MedLit45+

MedLit45+: Η δημιουργία προηγμένων ικανοτήτων γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας και ψηφιακών δεξιοτήτων ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης 45+ μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης MedLit45+ στοχεύει στην ανάπτυξη των ψηφιακών/μέσων επικοινωνίας ικανοτήτων χαμηλής ειδίκευσης/χαμηλής ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα »
Λογότυπο έργου
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

PROMYSE

PROMYSE – Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας των νέων Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στους τομείς της υγείας/ κοινωνικής περίθαλψης ως εναλλακτική οδός για την απασχολησιμότητα των νέων. Συμφωνία επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα »
Άλλα

ΕΜΕΝ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταναστευτικής Επιχειρηματικότητας : Διέλευση των συνόρων για υπηρεσίες οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης Η προώθηση της μεταναστευτικής επιχειρηματικότητας αποτελεί πρόκληση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, καθώς

Διαβάστε περισσότερα »
Λογότυπο έργου Care2Work
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

CARE2WORK

Care 2 Work Care2Work με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης των νέων φροντιστών στην αγορά εργασίας και την εκπαίδευση, με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Αριθμός έργου: 2014-2-UK01-KA205-011967

Διαβάστε περισσότερα »
Έργο BADGE
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

BADGE

BADGE: Επιχειρηματικές Συμβουλές και Καθοδήγηση Κατάρτιση για γυναίκες επιχειρηματίες BADGE έχει σχεδιαστεί για τις γυναίκες επιχειρηματίες εκκίνησης που είναι συχνά διπλά σε μειονεκτική θέση: τόσο λόγω της τους

Διαβάστε περισσότερα »
Λογότυπο έργου

JU.M.P

Η ΤΖΟΥ. M.P . – Η ζογκλερική μητρότητα και το επάγγελμα J.U.M.P. στοχεύει στον καλύτερο συνδυασμό ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και επαγγελματικής ζωής και στη δημιουργία νέων ευκαιριών σταδιοδρομίας για γυναίκες χαμηλής ειδίκευσης/εισοδήματος. Συμφωνία Επιχορήγησης: 2016-1-IT02-KA204-024321 Χρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα »
Ο Μιγκρέατ! λογότυπο έργου
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

MIGREAT!

Ο Μιγκρέατ! Υποστήριξη των μεταναστών στο CVET Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη διαδικασιών κατάρτισης και εργαλείων για την υποστήριξη της κατάρτισης και της απασχολησιμότητας των μεταναστών στις χώρες εταίρους. Έργο

Διαβάστε περισσότερα »
Έργο BeOld
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

BeOld

BeOld: Καλύτερη εργασία στα γηρατειά Το έργο BeOLD επικεντρώνεται στη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, χρησιμοποιώντας καινοτόμα εργαλεία κατάρτισης. Αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης:

Διαβάστε περισσότερα »
Λογότυπο έργου Gamify
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

Gamify your Teaching

Gamify διδασκαλία σας: Αύξηση των επαγγελματικών ικανοτήτων της επιχειρηματικότητας για τους εκπαιδευτικούς με τη χρήση του Gamification Gamify παρέχει καλύτερη επιχειρηματική εκπαίδευση μέσω gamification στις μεθόδους διδασκαλίας.

Διαβάστε περισσότερα »
Ενδυναμώστε το λογότυπο του έργου των γυναικών
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

EMPOWER

EMPOWER – Εκπαιδευτικό υλικό για επαγγελματίες που παρέχει ευκαιρίες για την απασχολησιμότητα και την ανθεκτικότητα των ευάλωτων γυναικών Ενδυνάμωση των ευάλωτων γυναικών μέσω καλύτερων υπηρεσιών υποστήριξης από επαγγελματίες και εθελοντές

Διαβάστε περισσότερα »
BRAVE λογότυπο του έργου
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

BRAVE

BRAVE - Bricking Ενηλίκων μέλλον Μέσω Ενδυνάμωση BRAVE έχει ως στόχο να ενδυναμώσει τους ανέργους ενήλικες που έχουν δυσκολίες στην εξεύρεση μιας νέας απασχόλησης, λόγω της όλο και πιο

Διαβάστε περισσότερα »
Λογότυπο έργου "Μετακίνηση σε"
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

MOVE ON

ΠΡΟΧΩΡΉΣΤΕ – Η μετανάστευση και η επαγγελματική και εκπαιδευτική συμβουλευτική με γνώμονα το φύλο Η απελευθέρωση του δυναμικού των μεταναστών που ζουν σε ευρωπαϊκές χώρες είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για

Διαβάστε περισσότερα »

CitySpyce

CITISPYCE: Καταπολέμηση των ανισοτήτων μέσω καινοτόμων κοινωνικών πρακτικών και για νέους σε πόλεις σε όλη την Ευρώπη Κοινωνικές πρακτικές για την καταπολέμηση των ανισοτήτων κατά των νέων. παραχωρώ

Διαβάστε περισσότερα »
Λογότυπο έργου CaBuReRa
ENPI CBC MED

CaBuReRa

CaBuReRa – Η ανάπτυξη ικανοτήτων relay Race CaBuReRA γενικός στόχος ήταν η μείωση της ανεργίας των νέων στην περιοχή της Μεσογείου μέσω της κινητικότητας των νέων και της επαγγελματικής κατάρτισης. Έργο

Διαβάστε περισσότερα »
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

VaIidVol

ValidVol: Επικύρωση των βασικών ικανοτήτων σε εθελοντικές οργανώσεις υπηρεσίας ValidVol θα αναπτύξει ένα σύστημα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί επικυρώνουν τις βασικές ικανότητες που αποκτήθηκαν από ανώτερους

Διαβάστε περισσότερα »
Λογότυπο έργου "Σμίξτε"
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

MINGLE

MINGLE: Γλώσσα των μεταναστών και κοινωνική ένταξη Βοηθώντας τους μετανάστες να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες και τις συνολικές γνώσεις τους σχετικά με τις επίσημες διαδικασίες και πρακτικές της χώρας υποδοχής. Συμφωνία επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα »
Λογότυπο KMOP
Europeaid

ΠΓΔΜ – Αγορά εργασίας

Προώθηση της ενεργού ένταξης των μειονεκτούντων ατόμων που αποκλείονται από την αγορά εργασίας Αύξηση της ενεργοποίησης ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα »
Πρόγραμμα χρηματοδότησης DAPHNE III
REC / Daphne / Justice

Ενδοοικογενειακή βία

Διατήρηση της απασχόλησης ή επαγγελματική ένταξη των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών, των εφήβων και των γυναικών και προστασία των θυμάτων και των ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο.

Διαβάστε περισσότερα »
Λογότυπο Youth2Work
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

Youth2Work

Youth2Work: Στήριξη σταδιοδρομίας για άνεργους νέους Καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας για τους ανέργους νέους, ιδίως τα ΕΕΑΚ. Αριθμός Συμφωνίας Επιχορήγησης: 2012-1-CH1-LEO05-00391 Χρηματοδοτούμενος από: Leonardo Da Vinci

Διαβάστε περισσότερα »

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.