Μετανάστευση

Horizon 2020

MORE

MORE – Motivations, experiences and consequences of returns and readmissions policy: revealing and developing effective alternatives The project aims to enhance the EU’s migration strategy

Διαβάστε περισσότερα »
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

History Box

History Box History Box uses history to facilitate migrants’ integration into the host countries. Project Number: 2022-1-BE01-KA220-ADU-000085771 Funded by: Erasmus+      Duration: 1/1/2022 –

Διαβάστε περισσότερα »
REFUGIN - Communitarian approach for a holistic young refugee long-term integration
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

REFUGIN

REFUGIN – Communitarian approach for a holistic young refugee long-term integration REFUGIN aims to improve young refugees’ medium-to-long-term integration, by capacitating educational and NGO professionals

Διαβάστε περισσότερα »
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

PEARL

PEARL – Promoting migrant youth participation in decision making processes and democratic life PEARL will develop educational resources and approaches for enhancing the participation of

Διαβάστε περισσότερα »
project STAGE
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

STAGE

STAGE – SupporTing migrAnt inteGration and combating racism at local level through digital servicEs Fostering social inclusion of migrants and their families in their host

Διαβάστε περισσότερα »
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

MEDIS

MEDIS – Μεσογειακά Σχολεία Χωρίς Αποκλεισμούς Προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ως κλειδί για την κοινωνική ένταξη.  Αριθμός Σύμβασης Επιχορήγησης: 2017-3615/001-001 Χρηματοδότηση από: Διάρκεια Erasmus+:

Διαβάστε περισσότερα »
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

ARTHubs

Art huBs για εσάςΤο έργο Erasmus+ με στόχο την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου μέσω της δημιουργίας κόμβων τέχνης. Αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης: 2020-3-UK01-KA205-094207 Χρηματοδοτούμενο από: Erasmus+ 

Διαβάστε περισσότερα »
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

FEINAMC

FEINAMC – Διάδοση και κλιμάκωση ορθών πρακτικών για την προώθηση της εκπαιδευτικής ένταξης των νεοαφιχθέντων παιδιών μεταναστών Ένα πρόγραμμα Erasmus+ με στόχο την προώθηση της εκπαιδευτικής ένταξης

Διαβάστε περισσότερα »
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

RISING

RISING – Mentoring για την αύξηση των παρακινούμενων μεταναστών Ένα πρόγραμμα Erasmus+ με στόχο την αντιμετώπιση της έλλειψης κινήτρων μεταξύ των μεταναστών για τη συμμετοχή τους στην περαιτέρω εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα »
AMIF

FA. B!

Fa. B! Φροντίδα για τα παιδιά στη μετανάστευση Με βάση το FAmily Το έργο αποσκοπεί στη στήριξη της βελτίωσης και της επέκτασης του εναλλακτικού συστήματος οικογενειακής φροντίδας για ασυνόδευτους μετανάστες

Διαβάστε περισσότερα »
Λογότυπο του αστικού έργου
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

URBAN

URBAN – Συμμετοχή Νέων με Δραστηριότητες Αστικής Κηπουρικής Το έργο στοχεύει στην ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής και εκπαίδευσης των μελών της τοπικής κοινότητας μέσω της δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα »
Ολοκληρωμένη
AMIF

INTEGRATED 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ: Προώθηση της ουσιαστικής ένταξης των παιδιών της 3ης χώρας στην εκπαίδευση Ενίσχυση της επιτυχούς συμμετοχής των νεοαφιχθέντων παιδιών τρίτων χωρών στην εκπαίδευση και συμβολή στην

Διαβάστε περισσότερα »
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

MaMuMi

MAMUMI – Η χαρτογράφηση της μουσικής της μουσικής της μετανάστευσης ως εργαλείου ένταξης των μεταναστών στην κοινωνία υποδοχής και καταπολέμησης των διακρίσεων εις βάρος τους. Συμφωνία επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα »
Έργο MAX
AMIF

MAX

MAX – Η μεγιστοποίηση της συνεισφοράς των μεταναστών στην κοινωνία MAX στοχεύει στην αλλαγή της αντίληψης του κοινού για τη συμβολή των μεταναστών στην κοινωνία. Αριθμός Σύμβασης Επιχορήγησης: 821672 Χρηματοδοτείται από:

Διαβάστε περισσότερα »
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

I-CARE

I-CARE – Διαπολιτισμική Φροντίδα στον Κοινωνικό τομέα και στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η i-CARE στοχεύει στην ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχονται σε άτομα με διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο στην

Διαβάστε περισσότερα »
Λογότυπο έργου MedLIT
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

MedLIT

MedLit – Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας για τους πρόσφυγες, την αναζήτηση ασύλου και τις μετανάστριες Ενίσχυση των ικανοτήτων γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας των (χαμηλής ειδίκευσης/χαμηλής ειδίκευσης) προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των μετανάστριων γυναικών μέσω

Διαβάστε περισσότερα »
Λογότυπο έργου Net-Care
REC / Daphne / Justice

NET-CARE

Net-Care: Η δικτύωση και η φροντίδα των γυναικών προσφύγων και μεταναστών στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων που είναι θύματα βίας με βάση το φύλο. Επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα »
M4M μετανάστες για τους μετανάστες
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

M4M

M4M – Μετανάστες για μετανάστες: Η χρήση του συστήματος φίλων για την προώθηση της ένταξης των αιτούντων άσυλο στην κοινωνία Οι μετανάστες για τους μετανάστες επικεντρώνονται στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα »
Λογότυπο έργου PAClife
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

PACLIFE

PAClife – Φυσική και Πολιτιστική Δραστηριότητα για την Ανάπτυξη Των Δεξιοτήτων Ζωής Υποστήριξη των νέων μεταναστών και των μειονεκτούντων νέων για την αύξηση της ανθεκτικότητας μέσω φυσικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.  Επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα »
COSMIC-έργο
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

CO.S.M.I.C

Σία. S.M.I.C – Κοινοτική υποστήριξη για το έργο CO του Προγράμματος Άτυπων Φροντιστών Μεταναστών. S.M.I.C έχει ως στόχο να στηρίξει τους μετανάστες άτυπους φροντιστές, οι οποίοι διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, διακρίσεων και

Διαβάστε περισσότερα »
Έργο SupportVoC
REC / Daphne / Justice

SupportVoC

SupportVoC – Ανάπτυξη ενός μοντέλου γενικών υπηρεσιών υποστήριξης για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματικών πράξεων που συμβάλλουν στην προώθηση και την προστασία του

Διαβάστε περισσότερα »
ΚΎΚΛΟς-έργο
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

CIRCLE

ΚΥΚΛΟΣ: Η ένταξη των προσφύγων chiLdren στην εκπαίδευση CIRCLE στοχεύει στην υποστήριξη της ένταξης των παιδιών προσφύγων/μεταναστών στην καλής ποιότητας εκπαίδευση και στη μείωση της εγκατάλειψης τους

Διαβάστε περισσότερα »
Λογότυπο INSERT
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

INSERT

INSERT: Η ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών / επαγγελματιών για το promotIoN της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε ενήλικες με migRanT φόντο INSERT στοχεύει στην προώθηση του κοινωνικού πνεύματος επιχειρηματία

Διαβάστε περισσότερα »
Λογότυπο έργου
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

EASE

EASE – Οι επιχειρηματίες για αυτονομία, αυτοανάπτυξη και ισότητα Η EASE στοχεύει στη δημιουργία των οφελών ή των δυνητικών οφελών της Εκπαίδευσης για ενήλικες γυναίκες πρόσφυγες,

Διαβάστε περισσότερα »
Λογότυπο KMOP
Danish Refugee Council

4Mi – Συλλογή δεδομένων

Πρωτοβουλία μικτού μηχανισμού παρακολούθησης της μετανάστευσης (4Mi) – Συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα Συλλογή δεδομένων και κατανόηση των μικτών μεταναστευτικών τάσεων προς και εντός της Ευρώπης. Αριθμός Σύμβασης: MMCEurope.2019.02.

Διαβάστε περισσότερα »
Έργο IntegrAction
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

IntegrAction

Integraction – Δράση για την κοινωνικοοικονομική ένταξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο Η Integraction αποσκοπεί στην προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο

Διαβάστε περισσότερα »
REC / Daphne / Justice

BASE

ΒΑΣΗ – Υπηρεσίες υποστήριξης φιλικών προς τα παιδιά μεταναστών και προσφύγων σε περιπτώσεις σεξουαλικής βίας και βίας με βάση το φύλο Ενδυνάμωση των μεταναστών/προσφύγων γυναικών ως Πολιτιστικών Συμβούλων μέσω της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα »
Ελπιδοφόρο έργο
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

HOPEFUL

Αισιόδοξος – Επέκταση των cOmPetences του teacHers στην αποτελεσματική διδασκαλία του αλφαβητισμού, της αριθμητικής και των ψηφιακών δεξιοτήτων στα παιδιά του rEFUgee HOPEFUL στοχεύει στην προώθηση της επιτυχημένης ενσωμάτωσης

Διαβάστε περισσότερα »
Λογότυπο e-course
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

E-COURSE

E-COURSE: Συμμετοχή και μαθησιακές επιδόσεις των παιδιών μεταναστών και refUgee στη σχολική εκπαίδευση PRimary Η πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση για παιδιά μεταναστών είναι

Διαβάστε περισσότερα »
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

MEDIS

MEDIS – Μεσογειακά Σχολεία Χωρίς Αποκλεισμούς Προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ως κλειδί για την κοινωνική ένταξη.  Αριθμός Σύμβασης Επιχορήγησης: 2017-3615/001-001 Χρηματοδότηση από: Διάρκεια Erasmus+:

Διαβάστε περισσότερα »
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

EpsiLon

EpsiLon – Εξοπλισμός επαγγελματιών για την υποστήριξη των ΛΟΑΤ προσφύγων Αύξηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της ευαισθητοποίησης όλων των ενηλίκων επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με τους μετανάστες ΛΟΑΤ

Διαβάστε περισσότερα »
Άλλα

ΕΜΕΝ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταναστευτικής Επιχειρηματικότητας : Διέλευση των συνόρων για υπηρεσίες οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης Η προώθηση της μεταναστευτικής επιχειρηματικότητας αποτελεί πρόκληση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, καθώς

Διαβάστε περισσότερα »
Λογότυπο έργου Vitality Intervemtions for Migrants
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

VIM

VIM – Οι παρεμβάσεις ζωτικότητας για τους μετανάστες VIM έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς ενηλίκων να υποστηρίξουν τους μετανάστες να βελτιώσουν την υγεία τους, καθώς και να τους ενθαρρύνουν να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα »
Λογότυπο ασφαλούς έργου
REC / Daphne / Justice

SAFE – REC

SAFE – Η υποστήριξη των παιδιών που συνοδεύονται από την οικογένειά τους με οικογενειακή φροντίδα και βελτιωμένη προστασία Το SAFE στοχεύει στην ενίσχυση της οικογενειακής φροντίδας για την προώθηση της ευημερίας και τη διασφάλιση της προστασίας των ασυνόδευτων

Διαβάστε περισσότερα »
Λογότυπο έργου InterCap
Europeaid

InterCap

InterCap – Ανάπτυξη ικανοτήτων από κοινού: Τα ευρωπαϊκά δίκτυα CSO-Πανεπιστημίων για την παγκόσμια μάθηση σχετικά με τη μετανάστευση, την ασφάλεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε έναν αλληλοεξαρτώμενο κόσμο που η InterCap προβλέπει τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα »
Λογότυπο έργου Care2Work
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

CARE2WORK

Care 2 Work Care2Work με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης των νέων φροντιστών στην αγορά εργασίας και την εκπαίδευση, με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Αριθμός έργου: 2014-2-UK01-KA205-011967

Διαβάστε περισσότερα »
Ο Μιγκρέατ! λογότυπο έργου
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

MIGREAT!

Ο Μιγκρέατ! Υποστήριξη των μεταναστών στο CVET Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη διαδικασιών κατάρτισης και εργαλείων για την υποστήριξη της κατάρτισης και της απασχολησιμότητας των μεταναστών στις χώρες εταίρους. Έργο

Διαβάστε περισσότερα »
Λογότυπο έργου "Μετακίνηση σε"
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

MOVE ON

ΠΡΟΧΩΡΉΣΤΕ – Η μετανάστευση και η επαγγελματική και εκπαιδευτική συμβουλευτική με γνώμονα το φύλο Η απελευθέρωση του δυναμικού των μεταναστών που ζουν σε ευρωπαϊκές χώρες είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για

Διαβάστε περισσότερα »
Λογότυπο έργου "Σμίξτε"
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

MINGLE

MINGLE: Γλώσσα των μεταναστών και κοινωνική ένταξη Βοηθώντας τους μετανάστες να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες και τις συνολικές γνώσεις τους σχετικά με τις επίσημες διαδικασίες και πρακτικές της χώρας υποδοχής. Συμφωνία επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα »

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.