Έργα

Χρηματοδοτικό Πλαίσιο
Διάρκεια
2009 2023
Τομείς εμπειρογνωμοσύνης

Η καινοτομία αποτελεί το κλειδί για την επίτευξη θετικού και ουσιαστικού αντίκτυπου στην κοινωνία. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα που προσφέρουν καινοτόμες λύσεις σε μερικές από τις μεγαλύτερες σύγχρονες προκλήσεις, με σκοπό τη δημιουργία βιώσιμων και συμπεριληπτικών κοινωνιών.

Refuge-ed
Refuge-ed
WeToo
WeToo
SAFE YOUTH
SAFE YOUTH
ARTHubs
ARTHubs
Λογότυπο KMOP
FEINAMC
RISING
RISING
Silver - Προώθηση καριέρας στην τρίτη ηλικία
SILVER
Λογότυπο έργου Χωρίς αποκλεισμούς για την Ευρώπη
Inclusive Europe
Λογότυπο E-Protect
E-PROTECT
Tackle Racism
Tackle Racism
Λογότυπου έργου "Ευκαιρίες για Όλους"
Ευκαιρίες για όλους
EQUALS-EU
EQUALS-EU
Λογότυπο POLITEIA
Politeia
Λογότυπο KMOP
Participation
Λογότυπο έργου Αρχιμήδης
Αρχιμήδης
ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ λογότυπου έργου
ACTIVATE
iWell
iWell
FA. B!
FA. B!
Λογότυπο KMOP
T-GAMES
Λογότυπο του αστικού έργου
URBAN
Λογότυπο επιλογής έργου
CHOICE
Ολοκληρωμένη
INTEGRATED
GoSport
GoSport
RESET
RESET
Λογότυπο έργου μοτίβου
PATTERN
MaMuMi
MaMuMi
ΕΝΕΡΓΟ έργο
ACTIVE
Silver Age Learning | Λογότυπο
SAGE
TOLERANT
TOLERANT
Πρόγραμμα Diversity & Childhood
Diversity and Childhood
Έργο MAX
MAX
Έργο ΟΜΑΔΙΚΉς ΕΡΓΑΣΊΑς
TEAMWORK
I-CARE
I-CARE
Έργο GEM
GEM
ΦΑΡΟΣ ΛΟΑΤΚΙ
FAROS
Γονική Τράπεζα-έργο
ParentBank
έργο EVOLVE
EVOLVE
Έργο TITOur
TSITour
Λογότυπο έργου MedLIT
MedLIT
Λογότυπο έργου Net-Care
NET-CARE
Λογότυπο έργου FRIENDESK
F.R.I.E.N.D.E.S.K.
M4M μετανάστες για τους μετανάστες
M4M
Λογότυπο έργου DropIn
DROP IN
Έργο HEAL
HEAL
Λογότυπο έργου PAClife
PACLIFE
COSMIC-έργο
CO.S.M.I.C
SAFE Erasmus
SAFE Erasmus
Έργο SupportVoC
SupportVoC
YouthMythBusters-έργο
YouthMythBusters
Λογότυπο έργου
SHOUT
ΈΡΓΟ PRACTICE
PRACTICE
ΚΎΚΛΟς-έργο
CIRCLE
Λογότυπο INSERT
INSERT
Λογότυπο Eldi-Care
ELDI-CARE
STOP κακοποίηση παιδιών
STOP
Λογότυπο έργου
EASE
Έργο EDGE
ED.G.E
Λογότυπο KMOP
4Mi - Data Collection
Λογότυπο έργου
COMMIT
Λογότυπο KMOP
Supported Living Settings
Έργο IntegrAction
IntegrAction
BASE
BASE
Ελπιδοφόρο έργο
HOPEFUL
Λογότυπο VoiceIt
VoiceIt
SailAway-έργο
SailAway
Apple-έργο
APPLE
Best4OlderLGBTI
Best4OlderLGBTI
Έργο CO-Hapiness
CO-Happiness
Το έργο της ΕΕ για τα θέματα βάρους
WEIGHT MATTERS
Αναπαραγωγή εάν για αλλαγή λογότυπου έργου
Play it for Change
Λογότυπο έργου
ENTRINNO
Λογότυπο e-course
E-COURSE
Λογότυπο KMOP
Moving Forward
Λογότυπο έργου MedLit45+
MedLit45+
Λογότυπο έργου
PROMYSE
Έργο YEIP
YEIP
MEDIS
MEDIS
Λογότυπο KMOP
Υποστήριξη θυμάτων trafficking και ενδοοικογενειακής βίας
EpsiLon
EpsiLon
ΕΜΕΝ
ΕΜΕΝ
Λογότυπο έργου "Εμφάνιση ευρείας κλίμακας"
LOOK WIDE
Λογότυπο έργου Vitality Intervemtions for Migrants
VIM
Λογότυπο έργου HOMBAT
HOMBAT
Λογότυπο ασφαλούς έργου
SAFE - REC
Λογότυπο KMOP
Υποστήριξη των IDPs στη Σερβία
Λογότυπο έργου InterCap
InterCap
Λογότυπο έργου
E.T.Ho.S
Λογότυπο έργου Care2Work
CARE2WORK
Λογότυπο KMOP
Μολδαβία: Ανάπτυξη CSO
Έργο BADGE
BADGE
Λογότυπο έργου
JU.M.P
Λογότυπο KMOP
Αποκέντρωση κοινωνικών υπηρεσιών στο Κόσοβο
ComBus - Καταπολέμηση του εκφοβισμού λογότυπο του έργου
COMBUS
Έργο divercity
DIVERSITY
Λογότυπο έργου
Words Are Stones
Έργο CIAO
CIAO
Λογότυπο έργου
TRAINVOL
Ο Μιγκρέατ! λογότυπο έργου
MIGREAT!
Έργο BeOld
BeOld
Λογότυπο έργου Gamify
Gamify your Teaching
Λογότυπο έργου αντίκτυπου
IMPACT
Λογότυπο έργου
You.Change.com
Ενδυναμώστε το λογότυπο του έργου των γυναικών
EMPOWER
BRAVE λογότυπο του έργου
BRAVE
Λογότυπο έργου ScienceLit
ScienceLit
Λογότυπο έργου
HOPE
Λογότυπο έργου "Μετακίνηση σε"
MOVE ON
Λογότυπο έργου EmpoweringYou
EmpoweringYou
Λογότυπο προγράμματος γυναικών στην πολιτική
More women in politics
CitySpyce
CitySpyce
Λογότυπο έργου ComMent
COMMENT
Λογότυπο έργου CaBuReRa
CaBuReRa
VaIidVol
VaIidVol
Λογότυπο έργου "Σμίξτε"
MINGLE
Λογότυπο έργου TraiNutri
TRAINUTRI
Λογότυπο KMOP
THEAM
Λογότυπο KMOP
ΠΓΔΜ - Αγορά εργασίας
Λογότυπο έργου GATE
GATE
Πρόγραμμα χρηματοδότησης DAPHNE III
Ενδοοικογενειακή βία
Λογότυπο Youth2Work
Youth2Work

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.